Ugovor o pružanju usluga edukacije od 16.01.2017

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
poseban režim dodjele ugovora
JRN/CPV: 
80530000 Usluge stručnog osposobljavanja
Ugovor potpisan sa: 
Revicon d.o.o.
Datum potpisivanja ugovora: 
16.01.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
150,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
3
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
150,00
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
1
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2017