Ugovor o pružanju usluga edukacije -Ugovor od 24.04.2017

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
poseban režim dodjele ugovora
JRN/CPV: 
80533000 Usluge usvajanja rada i obuka za rad s kompjuterom
Ugovor potpisan sa: 
Agencija za ICT usluge O.D.ContentBA Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
24.04.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
322,20
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
1
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
322,20
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
1
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2017