Osnovni elementi ugovora

MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KANTONA SARAJEVO ZA P, 01/16/2017. GODINU


Ugovor o pružanju usluga edukacije od 16.01.2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja poseban režim dodjele ugovora Revicon d.o.o. 150,00 3 dana 16.01.2017 150,00 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za usluge oglašavanja od 03.03.2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 79340000 Usluge oglašavanja i marketinga poseban režim dodjele ugovora AVAZ-ROTO PRES d.o.o. 1158,00 1 dana 16.01.2017 1158,00 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za isporuku kancelarijskih fotelja od 07.03.2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
3 39000000 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje poseban režim dodjele ugovora FEF export import d.o.o. Sarajevo 1638,00 7 dana 07.03.2017 1638,00 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za isporuku računarske opreme od 16.03.2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4 30230000 Kompjuterska oprema poseban režim dodjele ugovora KAMER COMMERCE-Plus.ba d.o.o. 4856,96 15 dana 16.03.2017 4856,96 15 dana Nije bilo izmjena

Usluge stručnog osposobljavanja Ugovor 24.03.2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
5 80533000 Usluge usvajanja rada i obuka za rad s kompjuterom poseban režim dodjele ugovora REC d.o.o. Sarajevo 195,00 1 dana 24.03.2017 195,00 1 dana Nije bilo izmjena

Usluge stručnog osposobljavanja Ugovor od 30.03.2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
6 80533000 Usluge usvajanja rada i obuka za rad s kompjuterom poseban režim dodjele ugovora INTERQUALITY d.o.o. 840,00 3 dana 30.03.2017 840,00 3 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga edukacije -Ugovor od 24.04.2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
7 80533000 Usluge usvajanja rada i obuka za rad s kompjuterom poseban režim dodjele ugovora Agencija za ICT usluge O.D.ContentBA Sarajevo 322,20 1 dana 24.04.2017 322,20 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga edukacije od 19.06.2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
8 80533000 Usluge usvajanja rada i obuka za rad s kompjuterom poseban režim dodjele ugovora Revicon doo, Sarajevo 200,00 7 dana 19.06.2017 200,00 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga edukacije od 11.07.2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
9 80533000 Usluge usvajanja rada i obuka za rad s kompjuterom poseban režim dodjele ugovora BSG FINCONS Društvo za edukaciju i konsultaciju d.o.o. , Sarajevo 292,50 7 dana 11.07.2017 292,50 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga edukacije od 15.09.2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
10 poseban režim dodjele ugovora REC d.o.o. 310,00 7 dana 12.09.2017 310,00 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga edukacije od 18.09.2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
11 80533000 Usluge usvajanja rada i obuka za rad s kompjuterom ugovori izuzeti od primjene ZJN FEB doo , Sarajevo 290,00 7 dana 18.09.2017 290,00 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor br 15/2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
12 72267100 Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju direktni sporazum COMP-IT d.o.o. Sarajevo 5967,00 12 dana 28.09.2017 5967,00 1 dana Nije bilo izmjena