Udruženje “Žena – žrtva rata”

Tip udruženja: 
1
Adresa: 
Ul. Hamdije Čemerlića do br 7
Fax: 
+387(0)33 628-121
Odgovorno lice: 
Bakira Hasečić
Telefon: 
+387(0)33 628-121
E-mail: