Izvršene uplate naknada civilnim žrtvama rata za mjesec juli 2013. godine

Dana 15.08.2013. godine Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je izvršilo uplatu naknada za korisnike koji su ostvarili pravo kao civilne žrtve rata (4.166 korisnika).
Procjenjuje se da će korisnici naknade moći podići u bankama u kojima su otvorili tekuće račune, počev od dana 16.08.2013. godine.