Propisi MRSRI

Ukupno 91 - 106 od 106
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Uputstvo o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 48_06
Uputstvo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegivine 'Službene novine FBiH' PDF icon 57_01
Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 30_98, PDF icon 49_98, PDF icon 5_00
Uputstvo o regulisanju kupovine čvrstog goriva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40_13
Plan ili program
Naziv Pravni izvor Prilog
Program obilježavanja "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2017. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37_17 PDF icon 37_17
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor Prilog
Vodič za pristup informacijama u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon vodic_za_pristup_informacijama.pdf, PDF icon index_registar_informacija.pdf
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Protokol o saradnji i postupanju u slučajevima protivpravnog ponašanja na štetu djece u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon Protokol
Kriteriji za utvrđivanje liste prioriteta za izdavanje stanova u podzakup u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20_03, PDF icon 27_07, PDF icon 18_18
Standardi za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu zbrinjavanja povratnika 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 74_12
Opšti kolektivni ugovor 'Službene novine FBiH' PDF icon 48_16, PDF icon 62_16
Naredba o iznosima po zakonu o socijalnoj zaštiti,zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16_16, PDF icon 31_16
Opšti Kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 54_05, PDF icon 62_08
Lista za izbor članova Mirovnog vijeća za područje kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27_17
Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 11_15
Naredba o visini mjesečnog novčanog iznosa subvencioniranja troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4_17
Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla 'Službene novine FBiH' PDF icon 5_07