Propisi MRSRI

Ukupno 151 - 180 od 213
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o obliku, sadžaju, načinu popunjavanja i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 34_14
Pravilnik o postupku po javnom pozivu za dodjelu novčanih sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9_17, PDF icon 21_17, PDF icon 24_17
Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Interni dokument PDF icon Pravilnik od 30.08.2018., PDF icon Pravilnik od 08.07.2019.
Pravilnik o načinu priznavanja prava na zdravstvenu zaštitu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28_10
Pravilnik o konsolidovanim finansijskim izvještajima 'Službene novine FBiH' PDF icon 23_11, PDF icon 5_15
Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" Interni dokument PDF icon Pravilnik od 05.10.2007., PDF icon Pravilnik od 19.11.2007., PDF icon Pravilnik od 19.09.2008., PDF icon Pravilnik od 19.03.2009., PDF icon Pravilnik od 25.02.2010., PDF icon Pravilnik od 29.04.2010., PDF icon Pravilnik od 26.07.2012., PDF icon Pravilnik od 27.10.2014., PDF icon Pravilnik od 20.11.2014., PDF icon Pravilnik od 21.01.2015.
Pravilnik o uspostavljanju i vođenju registra koncesija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39_15
Pravilnik o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obaveznog psihosocijalnog tretmana učinilaca nasilja u porodici 'Službene novine FBiH' PDF icon 63_17
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" Interni dokument PDF icon Pravilnik od 27.10.2014., PDF icon Pravilnik od 21.01.2015., PDF icon Pravilnik od 18.02.2016.
Pravilnik o postupku akreditiranja organizatora volontiranja 'Službene novine FBiH' 39/13 PDF icon pravilnik_o_postupku_akreditiranja_organizatora_volontiranja.pdf
Pravilnik o utvrđivanju i načinu vođenja registra budžetskih korisnika Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 30_14
Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" Interni dokument PDF icon Pravilnik od 06.11.2015.
Pravilnik o obavezama organizatora volontiranja, sadržaju i načinu podnošenja izvještaja 'Službene novine FBiH' 39/13 PDF icon pravilnik_o_obavezama_organizatora_volontiranja_sadrzaju_i_nacinu_podnosenja_izvjestaja.pdf
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 90_14
Instrukcija ili naredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Instrukcije o prijemu stranaka MRSRI KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36-17 PDF icon instrukcije_o_prijemu_stranaka_mrsri_ks_36_17.pdf
Instrukcija o visini mjesecnog novcanog iznosa subvencioniranja troskova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10_19, PDF icon 44_19
Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20_17, PDF icon 45_17, PDF icon 28_18, PDF icon 18_19, PDF icon 44_19
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Uputstvo o načinu uplate prihoda po osnovu "Dječije nedjelje" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6_14
Uputstvo o primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12_03, PDF icon 26_04
Uputstvo o vođenju evidencije o korisnicima i pruženim uslugama u javnim ustanovama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 34_05
Uputstvo o regulisanju kupovine čvrstog goriva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40_13
Uputstvo o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima od strane budžetskih korisnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10_17
Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 30_98, PDF icon 49_98, PDF icon 5_00
Uputstvo o finansijskom planiranju i izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo i evidentiranju rashoda i izdataka prema izvorima sredstava u fiskalnoj godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17_07, PDF icon 31_11, PDF icon 2_12 - Ispravka
Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanje izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "E-nabavke" 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 90_14, PDF icon 53_15
Uputstvo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegivine 'Službene novine FBiH' PDF icon 57_01
Uputstvo za primjenu Uredbe o subvencioniranju troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15_05
Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 90_14
Uputstvo o pripremi modela tenderske dokumentacije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 90_14, PDF icon 20_15
Uputstvo o uspostavljanju i vođenju sistema kvalifikacije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 96_14