Propisi MRSRI

Ukupno 181 - 210 od 211
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Uputstvo o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 48_06
Uputstvo o načinu uplate prihoda po osnovu "Dječije nedjelje" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6_14
Uputstvo o primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12_03, PDF icon 26_04
Plan ili program
Naziv Pravni izvor Prilog
Program obilježavanja "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38_19
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor Prilog
Vodič za pristup informacijama u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Vodič, PDF icon Index registar informacija
Procedure o tokovima računovodstvene dokumentacije Interni dokument PDF icon Procedure
Procedura za povrat vlastitih prihoda koji u cjelosti pripadaju budžetskom korisniku 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3_09
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravila Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Interni dokument PDF icon Pravila od 30.08.2018., PDF icon Pravila od 28.06.2019.
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 35_18
Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla 'Službene novine FBiH' PDF icon 5_07
Pravila Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" Interni dokument PDF icon Pravila od 26.11.2013., PDF icon Pravila od 15.07.2019.
Pravila Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" Interni dokument PDF icon Pravila od 25.07.2014., PDF icon Pravila od 18.05.2017., PDF icon Pravila od 18.06.2019.
Protokol o radu i saradnji koordinacionog tijela na prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici Interni dokument PDF icon Protokol
Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 11_15
Naredba o visini mjesečnog novčanog iznosa subvencioniranja troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4_17
Statut Javne ustanove Terapijska zajednica Kampus - Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Statut
Statut Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo Interni dokument PDF icon Statut
Kriteriji za utvrđivanje liste prioriteta za izdavanje stanova u podzakup u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20_03, PDF icon 27_07, PDF icon 18_18
Smjernice za podnošenje sedmičnog izvještaja o radu u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Smjernice
Protokol o saradnji i postupanju u slučajevima protivpravnog ponašanja na štetu djece u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon Protokol
Standardi za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu zbrinjavanja povratnika 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 74_12
Lista za izbor članova Mirovnog vijeća za područje kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27_17
Poslovnik o radu Komisije za izbor kandidata na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica KS Interni dokument PDF icon poslovnik_o_radu_komisije.pdf
Naredba o iznosima po zakonu o socijalnoj zaštiti,zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16_16, PDF icon 31_16, PDF icon saopcenje_o_prosjecnim_potrebama_osobe_koja_zahtjeva_izdrzavanje_sa_obzirom_na.pdf
Opšti Kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 54_05, PDF icon 62_08
Računovodstvene politike za budžetske korisnike i trezor Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32_08
Pravila Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" Interni dokument PDF icon Pravila od 07.02.2007, PDF icon Pravila od 12.03.2008., PDF icon Pravila od 24.11.2010, PDF icon Pravila od 29.09.2011., PDF icon Pravila od 27.11.2012., PDF icon Pravila od 29.01.2014., PDF icon Pravila od 03.06.2019.
Opšti kolektivni ugovor 'Službene novine FBiH' PDF icon 48_16, PDF icon 62_16
Pravila Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" Interni dokument PDF icon Pravila od 06.02.2018., PDF icon Pravila od 08.07.2019.
Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 16_18