JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA SAMOZAPOŠLJAVANJA