-Lista humanitarnih organizacija(neprofitnih organizacija) i udruženja koji ispunjavaju kriterije po javnom pozivu sa prijedlogom pojedinačnih iznosa novčanih sredstava za dodjelu