Lista humanitarnih organizacija/neprofitnih organizacija/ i udruzenja koji ispunjavaju kriterije u skladu sa Javnim pozivom sa prijedlogom pojedinacnih iznosa novcanih sredstava za dodjelu