Lista humanitarnih organizacija/neprofitnih organizacija/ i udruzenja koji ne ispunjavaju kriterije u skladu sa Javnim pozivom sa obrazlozenjem istih