OGLAS za imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike,raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo