Tenderska dokumentacija za nabavku svježeg pilećeg mesa