Ugovor br 13-04/1-05-37996/18

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
ugovori izuzeti od primjene ZJN
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
JRN/CPV: 
80530000 Usluge stručnog osposobljavanja
Ugovor potpisan sa: 
03.12.2018
Datum potpisivanja ugovora: 
03.12.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
340,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
1
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
340,00
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
1
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2018