Osnovni elementi ugovora

MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KANTONA SARAJEVO ZA U, 06/16/2020. GODINU


Odluka br 13-04/1-11-21233/20 Usluga oglašavanja u novinama793400
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 79340000 Usluge oglašavanja i marketinga direktni sporazum Avaz -roto press d.o.o. 1158,30 1 dana 16.06.2020 1158,30 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor br 13-04/1-11-9842/20 Nabavka prirodne izvorske vode
Napomena:

Ponuda br 94/2020 od 09.04.2020. godine

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 15981100 Negazirana mineralna voda direktni sporazum Corto d.o.o. 395,93 7 dana 14.04.2020 395,93 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor br 13-04/1-11-10034/20 Podrška u radu sa jedinstvenom bazom podataka
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
3 72267000 Usluge održavanja i popravaka programske podrške direktni sporazum COMP IT d.o.o. 497,25 365 dana 14.04.2020 497,25 1 dana Nije bilo izmjena

Odluka br 13-04/1-14-44804/19
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4 direktni sporazum Alpiko d.o.o. 905,00 7 dana 31.12.2019 905,00 7 dana Nije bilo izmjena

Ugvor br 13-04/1-14-45016/19 Usluge nabavke informatičke opreme
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
5 72267000 Usluge održavanja i popravaka programske podrške direktni sporazum DIDAKTA d.o.o. 7019,03 7 dana 31.12.2019 7019,03 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor br 13-04/1-14-44451/19 Usluge savjetodavne podrške
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
6 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja direktni sporazum Institut za razvoj mladih "KULT" 7020,00 7 dana 24.12.2019 7020,00 Nije bilo izmjena

Ugovor br13-04/1-14-43080/19 Usluge stručnog usavršavanja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
7 konkurentski zahtjev Association Euro Connecta d.o.o. 200,00 7 dana 12.12.2019 200,00 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor br 13-04/1-14-41989/19 Usluge stručnog osposobljavanja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
8 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja konkurentski zahtjev REC d.o.o. 145,00 7 dana 29.11.2019 145,00 7 dana Nije bilo izmjena

Odluka br 13-04/1-14-41894/19 Usluge stručnog osposobljavanja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
9 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja direktni sporazum 500,00 7 dana 28.11.2019 500,00 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor br 13-04/1-14-41894/19 Usluge stručnog osposobljavanja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
10 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja direktni sporazum Revicon d.o.o. 500,00 7 dana 28.11.2019 500,00 7 dana Nije bilo izmjena

Odluka br 13-14/1-14-41756-1/19 o nabavci Usluge oglašavanja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
11 direktni sporazum Oslobođenje servisi d.o.o. 269,10 1 dana 27.11.2019 269,10 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor br 13-04/1-14-38845 Usluge Edukacije
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
12 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja direktni sporazum Kventum d.o.o. 630,00 7 dana 29.10.2019 630,00 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor br 13-04/1-14-37300/19-Usluge anketiranja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
13 79342310 Usluge anketiranja klijenata direktni sporazum Altermedia d.o.o. 7020,00 7 dana 24.10.2019 7020,00 Nije bilo izmjena

Ugovor br 13-04/1-14-33822/19 o pružanju usluga Štampanja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
14 direktni sporazum CPU Printing Company d.o.o. 7020,00 7 dana 18.09.2019 7020,00 Nije bilo izmjena

Ugovor br 13-04/1-14-33710/19
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
15 konkurentski zahtjev 748,80 7 dana 18.09.2019 748,80 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor br 13-04/1-14-37852/19
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
16 30230000 Kompjuterska oprema direktni sporazum Printex d.o.o. 1996,02 1 dana 18.09.2019 1996,02 7 dana Nije bilo izmjena

Odluka br 13-04/1-14-31906-2/19 Usluge oglašavanja Dnevni List
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
17 direktni sporazum Dnevni List 350,00 1 dana 30.08.2019 350,00 1 dana Nije bilo izmjena

Odluka o nabavci 13-04/1-14-31799/19
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
18 direktni sporazum Globalhost d.o.o. 205,00 1 dana 29.08.2019 205,00 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor-podrška u radu sa jedinstvenom bazom podataka
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
19 72267000 Usluge održavanja i popravaka programske podrške direktni sporazum COMP-IT d.o.o. Sarajevo 497,25 1 dana 27.03.2019 497,25 1 dana Nije bilo izmjena

Odluka br 13-04/1-14-13138/19- Usluge oglašavanja Avaz-roto press
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
20 direktni sporazum Avaz roto-press d.o.o. 990,00 1 dana 26.03.2019 990,00 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga štampanja stručne literature
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
21 79810000 Usluge štampanja direktni sporazum TMP društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo 3002,10 15.03.2019 3002,10 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci prirodne izvorske vode
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
22 15981100 Negazirana mineralna voda direktni sporazum CORTO d.o.o. 230,00 365 dana 14.03.2019 230,90 Nije bilo izmjena

Ugovor br 13-04/1-14-623/18
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
23 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja ugovori izuzeti od primjene ZJN TUVADRIA d.o.o. 1760,00 1 dana 31.12.2018 1760,00 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor br :13-04/1-14-38550/18
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
24 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja ugovori izuzeti od primjene ZJN BABEL d.o.o. Sarajevo 329,00 1 dana 03.12.2018 329,00 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor br 13-04/1-05-37996/18
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
25 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.12.2018 340,00 1 dana 03.12.2018 340,00 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor br:13-04/1-14-37654/18
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
26 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja ugovori izuzeti od primjene ZJN Revicon d.o.o. Sarajevo 800,00 1 dana 19.11.2018 800,00 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor br 13-04/1-14-36606/18
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
27 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja ugovori izuzeti od primjene ZJN ZAMM media CONSULTING D.O.O. Sarajevo 498,00 4 dana 06.11.2018 498,00 4 dana Nije bilo izmjena

Ugovor br:13-04/1-14-33364/1
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
28 30230000 Kompjuterska oprema direktni sporazum LAMER COMMERCE-Plus.ba d.o.o. Sarajevo 7016,49 1 dana 27.09.2018 7016,49 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor br 13-04/1-14-32397/18
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
29 39000000 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje FEF Export import d.o.o. 5924,00 1 dana 17.09.2018 5924,18 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor br 13-04/1-14-28660/18
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
30 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja ugovori izuzeti od primjene ZJN INTERQUALITI d.o.o. 998,40 60 dana 26.07.2018 988,40 60 dana Nije bilo izmjena

Ugovor 13-04/1-14-27559/18
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
31 direktni sporazum TR "KAKTUS" 1200,00 174 dana 11.07.2018 330,00 174 dana Nije bilo izmjena

Ugovor br 13-04/1-14-10248/18
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
32 72267000 Usluge održavanja i popravaka programske podrške direktni sporazum COMP-IT d.o.o. 5967,00 365 dana 23.02.2018 5967,00 356 dana Nije bilo izmjena

Ugovor br 13-04/1-14-1380/18
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
33 15981100 Negazirana mineralna voda direktni sporazum CORTO d.o.o. 200,00 365 dana 19.01.2018 176,00 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor broj 13-04/1-14-1061/18
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
34 15842000 Čokolada i slatkiši direktni sporazum ALPIKO d.o.o. 1200,00 365 dana 15.01.2018 490,00 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor 13-04/1-14-623/18 Ugovor od 10.01.2018
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
35 55000000 Usluge hotela, restorana i trgovine na malo direktni sporazum UR Nelo 573,00 365 dana 10.01.2018 573,00 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za isporuku poklon suvenira za potrebe Ministarstva br 35/2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
36 ugovori izuzeti od primjene ZJN Sofić Fahrudin Zlatar-Juvelir Since 1927 Sarajevo 1649,70 7 dana 26.12.2017 1649,70 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga edukacije br 901-01-04/17 od 13.12.2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
37 ugovori izuzeti od primjene ZJN Revicon d.o.o. 240,00 7 dana 13.12.2017 240,00 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pužanju usluga edukacije br 850-12/2017 od 08.12.2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
38 80533000 Usluge usvajanja rada i obuka za rad s kompjuterom ugovori izuzeti od primjene ZJN SEVOI GRUPA d.o.o. 351,00 7 dana 08.12.2017 351,00 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga edukacije br 0324/2017 od 03.11.2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
39 80533000 Usluge usvajanja rada i obuka za rad s kompjuterom ugovori izuzeti od primjene ZJN Babel d.o.o. 329,99 7 dana 03.11.2017 329,99 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor br 15/2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
40 72267100 Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju direktni sporazum COMP-IT d.o.o. Sarajevo 5967,00 12 dana 28.09.2017 5967,00 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga edukacije od 18.09.2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
41 80533000 Usluge usvajanja rada i obuka za rad s kompjuterom ugovori izuzeti od primjene ZJN FEB doo , Sarajevo 290,00 7 dana 18.09.2017 290,00 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga edukacije od 15.09.2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
42 poseban režim dodjele ugovora REC d.o.o. 310,00 7 dana 12.09.2017 310,00 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga edukacije od 11.07.2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
43 80533000 Usluge usvajanja rada i obuka za rad s kompjuterom poseban režim dodjele ugovora BSG FINCONS Društvo za edukaciju i konsultaciju d.o.o. , Sarajevo 292,50 7 dana 11.07.2017 292,50 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga edukacije od 19.06.2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
44 80533000 Usluge usvajanja rada i obuka za rad s kompjuterom poseban režim dodjele ugovora Revicon doo, Sarajevo 200,00 7 dana 19.06.2017 200,00 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga edukacije -Ugovor od 24.04.2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
45 80533000 Usluge usvajanja rada i obuka za rad s kompjuterom poseban režim dodjele ugovora Agencija za ICT usluge O.D.ContentBA Sarajevo 322,20 1 dana 24.04.2017 322,20 1 dana Nije bilo izmjena

Usluge stručnog osposobljavanja Ugovor od 30.03.2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
46 80533000 Usluge usvajanja rada i obuka za rad s kompjuterom poseban režim dodjele ugovora INTERQUALITY d.o.o. 840,00 3 dana 30.03.2017 840,00 3 dana Nije bilo izmjena

Usluge stručnog osposobljavanja Ugovor 24.03.2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
47 80533000 Usluge usvajanja rada i obuka za rad s kompjuterom poseban režim dodjele ugovora REC d.o.o. Sarajevo 195,00 1 dana 24.03.2017 195,00 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za isporuku računarske opreme od 16.03.2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
48 30230000 Kompjuterska oprema poseban režim dodjele ugovora KAMER COMMERCE-Plus.ba d.o.o. 4856,96 15 dana 16.03.2017 4856,96 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za isporuku kancelarijskih fotelja od 07.03.2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
49 39000000 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje poseban režim dodjele ugovora FEF export import d.o.o. Sarajevo 1638,00 7 dana 07.03.2017 1638,00 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga edukacije od 16.01.2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
50 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja poseban režim dodjele ugovora Revicon d.o.o. 150,00 3 dana 16.01.2017 150,00 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za usluge oglašavanja od 03.03.2017
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
51 79340000 Usluge oglašavanja i marketinga poseban režim dodjele ugovora AVAZ-ROTO PRES d.o.o. 1158,00 1 dana 16.01.2017 1158,00 1 dana Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
52 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja poseban režim dodjele ugovora Revicon d.o.o. 600,00 1 dana 06.12.2016 600,00 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga edukacije od 06.12.2016
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
53 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja poseban režim dodjele ugovora Revicon d.o.o. 600,00 1 dana 06.12.2016 600,00 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za isporuku poklon-suvenira za potrebe Ministarstva za rad ,socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
54 18530000 Darovi i priznanja poseban režim dodjele ugovora Zlatar-Juvelir Since 1927 Sarajevo 1538,55 7 dana 05.12.2016 1538,55 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za isporuku kancelarijskih stolica za potrebe Ministarstva za rad,socijalnu politiku, raseljana lica i izbjeglice Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
55 39000000 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje poseban režim dodjele ugovora FEF export import d.o.o. Sarajevo 2798,64 7 dana 29.11.2016 2798,64 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga edukacije od 23.11.2016
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
56 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja poseban režim dodjele ugovora Interquality d.o.o. Sarajevo 1050,00 7 dana 23.11.2016 1050,00 7 dana Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama 2
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
57 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja poseban režim dodjele ugovora Interquality d.o.o. 1050,00 7 dana 23.11.2016 1050,00 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za isporuku računarske opreme za potrebe Ministarstva br 1210-16
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
58 30230000 Kompjuterska oprema poseban režim dodjele ugovora Kamer Commerce-Plus.ba d.o.o. Sarajevo 1339,97 15 dana 06.10.2016 1339,97 5 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o isporuci računarske opreme za potrebe Ministarstva 28.09.2016
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
59 30230000 Kompjuterska oprema poseban režim dodjele ugovora Kamer Comerce-Plus.ba d.o.o., Sarajevo 1339,97 15 dana 28.09.2016 1339,97 2 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga edukacije 1
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
60 poseban režim dodjele ugovora FED Sarajevo-Društvo za izdavačku instruktivno obrazovnu uslužnu i trgovinsku djelatnost 580,00 2 dana 16.09.2016 580,00 2 dana Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz anexa II dio B zakona o javnim nabavkama BiH od 16.09.2016
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
61 poseban režim dodjele ugovora Feb Sarajevo dd 290,00 2 dana 16.09.2016 290,00 2 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o isporuci računarske opreme
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
62 poseban režim dodjele ugovora Kamer Comerce d.o.o. Sarajevo 1220,90 15 dana 01.09.2016 1220,90 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovo za isporuku računarske opreme 20.06.2016
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
63 30230000 Kompjuterska oprema poseban režim dodjele ugovora Kamer Comerrce-Plus.ba doo 2727,10 15 dana 20.06.2016 2727,10 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga edukacije 27.05.2016
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
64 poseban režim dodjele ugovora Serda d.o.o., Sarajevo 1404,00 5 dana 10.06.2016 1404,00 5 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga edukacije 08.06.2016
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
65 poseban režim dodjele ugovora Revicon d.o.o. 150,00 1 dana 08.06.2016 150,00 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga edukacije 13-14-747/16
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
66 poseban režim dodjele ugovora Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo 340,00 1 dana 16.05.2016 340,00 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga edukacije broj:13-14-594/16
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
67 poseban režim dodjele ugovora Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo 340,00 16.05.2016 340,00 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga edukacije 18.04.2016
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
68 poseban režim dodjele ugovora Serda d.o.o. 1404,00 5 dana 18.04.2016 1404,00 5 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluge edukacije od 15.04.2016.
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
69 poseban režim dodjele ugovora Revicon d.o.o. 120,00 1 dana 15.04.2016 120,00 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluge objave obavještenja 21.03.2016
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
70 ugovori izuzeti od primjene ZJN Avaz roto pres d.o.o. , Sarajevo 1158,30 1 dana 21.03.2016 1158,30 1 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga edukacije
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
71 poseban režim dodjele ugovora Društvo za unutrašnju i spoljnju trgovinu i finansijske usluge "Babel" d.o.o. 329,99 1 dana 05.02.2016 329,99 1 dana Nije bilo izmjena

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE BROJ 856-1-1-3-13/13 (Ugovor o nabavci i isporuci ogrevnog drveta tvrdih lisćara bukve I klase)
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
72 poseban režim dodjele ugovora Nije bilo izmjena