Privatne ustanove socijalne zaštite

Naziv ustanove Adresa Telefon Fax Web adresa E-mail Odgovorno lice
Dom za starije osobe "PARADISE" Blažujski drum bb Ilidža - Sarajevo +387 33 862 666, +387 61 137 273 +387 33 862 97 https://domparadise.com/ info@domparadise.com Jonus Ikić
Dom Park Gornja Jošanica II/1 + 387 33 424 366 + 387 33 424 356 http://www.starackidompark.com hottesrelax@gmail.com
Dom za njegu i smještaj starijih i nemoćnih lica Familia Briješće polje broj 4 +387 33 956 480 +387 33 956 481 http://www.familia.ba info@famillia.ba
Drugi dom Muhidina Čomage broj 26 +387(0)61 803 035 http://www.drugidom.org
Dom za zaštitu starih lica - Dom penzionera Green Famosa broj 38 (Hrasnica) +387 61 352 219 +387 33 511 581 http://www.greean.ba greenp@bih.net.ba
Dom Vitalis Vinka Šamarlića broj 33 +387(0)33 637 662, +387(0)61 482 882 033 618 655 http://www.vitalis.ba info@vitalis.ba
Dom Villa Filis Sedrenik broj 210 +387(0)61 130 389, +387(0)61 335 476 033 239 735 http://www.domvillafilis.ba info@domvillafilis.ba