Privatne ustanove socijalne zaštite

Naziv ustanove Adresa Telefon Fax Web adresa E-mail Odgovorno lice
Hilfswerk Kuća podrške Mis Irbina br. 8 Sarajevo +387 33 525 369, +387 33 611 569 +387 33 611 563 https://kucapodrske.hwi.ba/ kuca.podrske@hwi.ba
Dom Sentivo Velika Aleja 18a 71210 Ilidža - Sarajevo +387 33 761 836 https://domsentivo.com/ dom@domsentivo.com
Dom za starije osobe "PARADISE" Mali kiseljak bb 71210 Ilidža - Sarajevo +387 33 862 666, +387 61 137 273, +387 33 862 971 +387 33 862 972 https://domparadise.com/ info@domparadise.com Jonus Ikić
Dom Park Gornja Jošanica II/1 71320 Vogošća +387 61 141 960, +387 33 433 000 +387 33 424 356 http://www.starackidompark.com hottesrelax@gmail.com
Dom za njegu i smještaj starijih i nemoćnih lica Familia Briješće polje broj 4 +387 33 956 480 +387 33 956 481 http://www.familia.ba info@famillia.ba
Drugi dom Muhidina Čomage broj 26 +387 61 803 035 http://www.drugidom.org
Dom za zaštitu starih lica - Dom penzionera Green Famosa broj 38 (Hrasnica) +387 61 352 219 +387 33 511 581 http://www.greean.ba greenp@bih.net.ba
Dom Vitalis Vinka Šamarlića broj 33 +387 33 637 662, +387 61 439 300 sanitet http://www.vitalis.ba dom@vitalis.ba
Dom Villa Filis Sedrenik broj 210 +387 33 239 735, +387 61 034 813, +387 61 335 476 033 239 735 http://www.domvillafilis.ba info@domvillafilis.ba