Propisi MRSRI

Ukupno 1 - 30 od 286
Ustav
Naziv Pravni izvor Prilog
Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_96, 2_96, 3_96, 16_97, 14_00, 4_01, 28_04, PDF icon 6_13
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o deviznom poslovanju 'Službene novine FBiH' PDF icon 47_10
Budzet Kantona Sarajevo za 2016. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_16, PDF icon 19_16
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/20 PDF icon 10_20, PDF icon 18_20, PDF icon 29_20
Zakon o porezu na dodatu vrijednost 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 9_05, PDF icon 35_05, PDF icon 100_08, PDF icon 33_17
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_16, PDF icon 19_16
Zakon o slobodi pristupa informacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 32_01, PDF icon 48_11
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/21 PDF icon 5_21
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6_19
Zakon o porezu na imovinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7_09
Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom 'Službene novine FBiH' PDF icon 36_99, PDF icon 54_04, PDF icon 39_06, PDF icon 14_09, PDF icon 45_16, PDF icon 40_18, PDF icon 16_23
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33_11, PDF icon 5_13, PDF icon 9_15, PDF icon 5_19
Budzet Kantona Sarajevo za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6_19
Zakon o računovodstvu i reviziji u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 42_04
Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 83_09
Zakon o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_14
Zakon o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23_99, PDF icon 21_03, PDF icon 33_03
Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39_14
Zakon o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 15_05
Zakon o porezu na dohodak 'Službene novine FBiH' PDF icon 10_08, PDF icon 9_10, PDF icon 44_11, PDF icon 7_13, PDF icon 65_13
Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12_03, PDF icon 34_03, PDF icon 65_13
Zakon o volontiranju FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 110_12
Zakon o raseljenim osobama - prognanicima i izbjeglicama - povratnicima u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27_05 -Precisceni tekst
Zakon o doprinosima 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_98, PDF icon 54_00, PDF icon 16_01, PDF icon 37_01, PDF icon 1_02, PDF icon 17_06, PDF icon 14_08, PDF icon 91_15, PDF icon 104_16, PDF icon 34_18
Zakon o namještenicima 'Službene novine FBiH' PDF icon 49_05
Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca 'Službene novine FBiH' 103/21 PDF icon 103_21
Zakon o udruženjima i fondacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 45_02
Zakon o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 26_16
Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29_03, PDF icon 23_04, PDF icon 39_04, PDF icon 54_04, PDF icon 67_05, PDF icon 8_06, PDF icon 4_12, PDF icon 99_15
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2_12, PDF icon 41_12, PDF icon 8_15, PDF icon 50_20, PDF icon 51_20, PDF icon 14_21