Aktivnosti ministarstva

16.11.2015

Korisnici sa statusom civilnih žrtava rata sa područja Kantona Sarajevo danas poslijepodne mogu podići svoje naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune, obavještavaju iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Riječ je o naknadama za mjesec oktobar za koje je iz Budžeta Kantona Sarajevo izdvojeno 1.246.593,60 KM.

Pravo na ovu naknadu ostvarile su 3.964 osobe.

16.11.2015

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglica Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo da će danas u poslijepodnevnim satima moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka. Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.039.067,04 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec oktobar 2015.godine.

03.11.2015

Povodom obilježavanja 70.godišnjice od osnivanja Javne ustanove 'Djeca Sarajeva', u periodu od 02. do 08.novembra 2015.godine ova će ustanova nizom događaja i aktivnosti obilježiti svoj nastanak“, najavila je na konferenciji za medije, organizovanoj ovim povodom v.d. direktorica ustanove Jasmina Čongo.

02.11.2015

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da su danas uplaćena sredstva korisnicima koji su ostvarili pravo na subvencioniranje troškova grijanja za novembar i decembar ove godine.

Pravo na subvencioniranje troškova grijanja na električnu energiju, gas i centralno grijanje ostvarilo je 949 građana Kantona Sarajevo. Za izmirenje njihovih prava resorno ministarstvo je izdvojilo ukupno 132.860,00 KM.

26.10.2015

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas početi isplata septembarskih novčanih naknada općinskim službama na ime korisnika koji su ostvarili prava po osnovu zaštite porodica sa djecom u Kantonu Sarajevo. Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 1.861.606,47 KM.