Aktivnosti ministarstva

28.08.2015

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike koji su ostvarili prava po osnovu zaštite porodica sa djecom u KS da je počela isplata julskih novčanih naknada općinskim službama na njihova imena.

17.08.2015

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglica Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalne zaštite sa područja ovog kantona da će danas u poslijepodnevnim satima moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo 1.031.568,00 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec juli 2015.godine.

14.08.2015

Civilne žrtve rata sa područja Kantona Sarajevo danas će u poslijepodnevnim satima moći podići svoje julske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Pomenute naknade ostvarilo je 4006 osoba sa statusom civilne žrtve rata.

Za izmirivanje njihovog prava na naknadu Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo izdvojilo je sredstva u iznosu 1.256.912,68 KM.

29.07.2015

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas početi isplata junskih novčanih naknada općinskim službama na ime korisnika koji su ostvarili prava po osnovu zaštite porodica sa djecom u Kantonu Sarajevo.

16.07.2015

U povodu nastupajućeg Bajrama, predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo posjetili su danas stanare Kolektivnog centra „Hrasnica“, te roditelje sarajevskih četvorki i trojki, Muju Čimpu, Krešimira i Belmu Vukšić .

Tom prilikom su im uručili prigodne pakete i porazgovarali o problemima koji ih muče, kao i o aktivnostima koje ovo ministarstvo može planirati u cilju njihovog rješenja.