Novosti

25.08.2016

Za 475 mladih ljudi koji se vode na evidencijama Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (KS) danas je Vlada KS na svom redovnom zasjedanju odobrila obavljanje pripravničkog staža. To je omogućeno usvajanjem Liste aplikanata – poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme tražene u Javnom pozivu objavljenom 06. i 07. juna ove godine, a koji je u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2016. godini.

25.08.2016

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo uplatilo je danas dotacije za mjesec august namijenjene za redovno finansiranje rada udruženja osoba sa invaliditetom, sufinansiranje rada javnih kuhinja, sufinansiranje programa rada humanitarnih organizacija i sufinansiranje rada neprofitnih organizacija.
Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 100.600 KM.

22.08.2016

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas početi isplata julskih novčanih naknada općinskim službama na ime korisnika koji su ostvarili prava po osnovu zaštite porodica sa djecom u Kantonu Sarajevo. Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 2.155.768,82 KM.

15.08.2016

Korisnici sa statusom civilnih žrtava rata iz Kantona Sarajavo danas, u poslijepodnevnim satima, moći će podići svoje julske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune, obavještavaju iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.
Za ove namjene iz Budžeta Kantona Sarajevo izdvojeno je 1.217.180,65 KM. Pravo na naknadu ostvarilo je 3.898 osoba.

12.08.2016

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković zajedno sa ministricom za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Amelom Dautbegović sastao se danas sa predsjednicom Udruženja „Žena – žrtva rata“ Bakirom Hasečić. Povod sastanka bio je razgovor o aktivnostima tog Udruženja i problematici žena koje su tokom protekle agresije pretrpjele najteže oblike tortura i pripadaju posebnoj kategoriji civilnih žrtava rata.
Premijer Konaković je ovom prilikom podržao njihove aktivnosti i najavio konkretnu pomoć radu Udruženja.

11.08.2016

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglica Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja u ovom kantonu da će danas, u poslijepodnevnim satima, moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka.
Resorno kantonalno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.083.520,56 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec jul 2016.godine.

11.08.2016

Nakon što je primila na znanje Informaciju o radu i stanju Turističke zajednice KS, Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici donijela zaključak kojim je zadužila Ministarstvo privrede da u roku od sedam dana, odnosno za narednu sjednicu, pripremi tekst odluke o formiranju nove kantonalne turističke zajednice.

10.08.2016

S ciljem ubrzanja procesa koji će dovesti do poboljšanja vodosnabdijevanja, ali i rješavanja problema gubitka vode u cjevovodnoj mreži, danas je premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković zajedno sa ministrima komunalne privrede i infrastrukture Senadom Hasanspahićem, rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Amelom Dautbegović, unutrašnjih poslova Vedranom Mulabdićem i finansija Jasminom Halebiće boravio u radnoj posjeti KJKP „Vodovod i kanalizacija“ (VIK).