Aktivnosti Ministarstva

 • 23.01.2015

  Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo organizovalo je školu skijanja za djecu smještenu u KJU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ Sarajevo u saradnji sa rukovodstvom ove ustanove. Škola skijanja za grupu djece školskog uzrasta počela je danas na Igmanu i trajat će do 28. januara.


 • 21.01.2015

  Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglica Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo da će danas u poslijepodnevnim satima moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka.

  Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo danas sredstva u iznosu od 1.027.492,00 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec decembar 2014.godine.


 • 21.01.2015

  Predsjednik i generalni sekretar Taekwondo kluba Novi Grad Sarajevo Haris Husić i Belmin Berberović uručili su juče zahvalnicu ministru za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Muameru Bandiću u znak zahvalnosti za aktivan doprinos i saradnju u razvoju teakwondo sporta na području Bosne i Hercegovine


 • 15.01.2015

  Civilne žrtve rata sa područja Kantona Sarajevo danas će u poslijepodnevnim satima moći podići svoje decembarske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

  Pomenute naknade ostvaruje 4.029 korisnika sa statusom civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo.

  Za izmirivanje njihovog prava na naknadu Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo uplatilo je sredstva u iznosu od 1.260.904,80 KM.