Aktivnosti ministarstva

23.03.2015

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglica Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo da će danas u POSLIJEPODNEVNIM SATIMA moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 999.956,00 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec FEBRUAR 2015.godine.

17.03.2015

Korisnici sa statusom civilnih žrtava rata sa područja Kantona Sarajevo danas (17.03.2015.g.) će u poslijepodnevnim satima svoje februarske naknade moći podići u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune. Inače, pravo na ovu naknadu u Kantonu Sarajevo ostvarile su 4.027 osoba.
Ukupno uplaćenih sredstava za ove namjene je 1.253.001,53 KM.

09.03.2015

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas početi isplata januarskih novčanih naknada općinskim službama na ime korisnika koji su ostvarili prava po osnovu zaštite porodica sa djecom u Kantonu Sarajevo.

25.02.2015

Građani koji imaju saznanja o starim osobama bez porodičnog staranja koje se nalaze u stanju socijalne potrebe (teška bolest i duboka starost), a koje nisu ostvarile prava po osnovu socijalne zaštite ,mogu se javiti na broj telefona (

24.02.2015

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglica Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja : jednokratnih i izuzetnih pomoći u Kantonu Sarajevo da će DANAS 24.FEBRUARA 2015.godine u POSLIJEPODNEVNIM SATIMA biti u mogućnosti podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka. Resorno ministarstvo je za ovu namjenu