Novosti

20.07.2016

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas početi isplata junskih novčanih naknada općinskim službama na ime korisnika koji su ostvarili prava po osnovu zaštite porodica sa djecom u Kantonu Sarajevo. Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo 2.154.682,14 KM.

20.07.2016

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović i direktor Kantonalnog centra za socijalni rad Adnan Podžo obišli su danas nove prostorije Centra za podršku životu u zajednici osoba s invaliditetom, koji je prije nepuna dva mjeseca otvorio Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama "Sumero". Ovom prilikom, ministricu je sa ovim multifunkcionalnim centrom, koji se nalazi u Donjem Hotonju, upoznao direktor ove organizacije Haris Haverić.

18.07.2016

U ime Kantona Sarajevo, zastupnik Eldar Čomor i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Amela Dautbegović položili su jučer cvijeće na mjesto masakra u blizini Osnovne škole “Hilmi ef. Šarić” u znak sjećanja na sedam ubijenih sugrađana. Njih je 17. jula 1993. godine usmrtila granata ispaljena sa agresorskih položaja koja je tada teže i lakše ranila još šest naših sugrađana.
Ubijeni su Adnan Aleta, Almasa Aleta, Omer Horman, Sanela Horman, Mustafa Nevesinjac, Mujo Svraka i Tanja Šiniković.  

15.07.2016

Na svojoj 50. sjednici Vlada Kantona Sarajevo je dala saglasnost v.d. Upravnom odboru Javne ustanove ”Narodno pozorište Sarajevo“ da  Marijelu Hašimbegović imenuje za direktora ustanove na mandatni period od četiri godine.

U ”Centru za kulturu Kantona Sarajevo“ za direktora biće imenovan Edin Kukavica za direktora Javne ustanove ”Centar za kulturu Kantona Sarajevo“, u Osnovnoj muzičkoj školi ”Mladen Pazajić” u narednom mandatnom periodu tu fukciju će obavljati Mustafa Mujbegović, akademski muzičar-violinist-profesor.

13.07.2016

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas u poslijepodnevnim satima početi isplata junskih novčanih naknada korisnicima sa statusom civilnih žrtava rata s područja ovog kantona. Svoje naknade moći će podići u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.
Za ove namjene iz Budžeta KS uplaćeno je 1.225.618,20 KM .
Pravo na naknadu  ostvarile su 3.904  osobe.
 

12.07.2016

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglica Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja  da će danas  u poslijepodnevnim satima  moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka. Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od  1.092.979,27 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec juni 2016.godine.

11.07.2016

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo organizovali su danas javnu raspravu o Nacrtu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u FBiH.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je Nacrt tog zakona i zadužio Vladu FBiH da organizira i provede javnu raspravu, te da iznesene prijedloge i sugestije na taj zakon uzme u  obzir prilikom izrade Prijedloga ovog zakona.

07.07.2016

Članovi Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo (ESV KS) na 55. sjednici podržali su i usvojili Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.