Aktivnosti ministarstva

19.05.2015

O implementaciji Projekta Podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja u BiH ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice u Vladi KS Karolina Karačić sa saradnicima razgovarala je danas sa Amrudinom Nurakom, direktorom SESER-a, jedinice Federalnog ministarstva rada i socijalne politike nadležne za implementaciju ovog projekta. Projekt je počeo 2010. godine i kreditiran je sredstvima Svjetske banke s ciljem uspostavljanja preciznog jedinstvenog registra korisnika svih socijalnih davanja u Bosni i Hercegovini.

19.05.2015

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglica Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo da će danas u poslijepodnevnim satima moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka. Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.036.075,00 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec april 2015.godine.

15.05.2015

Korisnici sa statusom civilnih žrtava rata sa područja Kantona Sarajevo danas će u poslijepodnevnim satima svoje aprilske naknade moći podići u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Inače, pravo na ovu naknadu u Kantonu Sarajevo ostvarile su 4.024 osobe. Za ovu namjenu Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS je osiguralo 1.252.969,28 KM.

13.05.2015

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Karolina Karačić i ministar obrazovanja, nauke i mladih Elvir Kazazović posjetili su dana 12.05.2015. godine Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo. Sa rukovodstvom ove ustanove i uposlenicima su razgovarali o njenom radu, te mogućnostima unapređenja sistema socijalne zaštite u Kantonu i usluga koje Centar za socijalni rad pruža građanima.

06.05.2015

Petnaest uposlenika Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo dobilo je danas certifikate, nakon uspješno završene obuke za pružanje usluga edukacije hraniteljskih porodica. Obuka pod nazivom „Trening za trenere – u oblasti hraniteljstva“ je sprovedena u okviru projekta „Transformacija KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo u niz novih usluga koje će podržati odrastanje djece u porodicama“. Projekt od septembra 2014.