Aktivnosti ministarstva

03.02.2016

Povodom realizacije Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, koji je donešen na sjednici Vlade Kantona Sarajevo 28.janura 2016.godine, a koji se odnosi na provođenje i realizaciju mjera na prevenciji maloljetničkog prijestupništva i aktivnom radu na eliminaciji uzroka koji do toga dovode, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović održala je danas radni sastanak sa direktorima Kantonalnog centra za socijalni rad, Porodičnog savjetovališta, Disciplinskog centra za maloljetnike, Doma za djecu bez roditeljskog staranja, Terap

26.01.2016

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice u Vladi Kantona Sarajevo Amela Dautbegović organizirala je jučer sastanak o temi Prevencije maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom sa akcentom na iniciranje poboljšanja pojedinih pravnih rješenja kroz izmjene i dopune propisa koji tretiraju ovu problematiku.

25.01.2016

Konkretni načini pomoći povratnicima iz Kantona Sarajevo, s ciljem omogućavanja održivog povratka na područje općine Foča – Ustikolina, tema je o kojoj su danas razgovarali ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Amela Dautbegović i načelnik ove općine Zijad Kunovac.

Ovom prilikom, načelnik Kunovac je naveo kako je potrebno pružiti finansijsku pomoć povratnicima koji žive na području Ustikoline i Foče, ali i onima koji su u privremenom statusu raseljenih lica, a koji trenutno borave u Sarajevu.

22.01.2016

Dana 20.01.2016. godine u prostorijama JU "Kantonalni centar za socijalni rad" održan je sastanak kojem su prisustvovali predstavnici: Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja i JU "Kantonalni centar za socijalni rad".

Tema sastanka bila je postupak readmisije djece bez pratnje (dijete BiH državljanin bez roditeljskog staranja i dijete BiH državljanin bez pratnje odraslih punoljetnih osoba) koja se vraćaju u BiH po Sporazumu o readmisiji.

20.01.2016

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas početi isplata decembarskih novčanih naknada općinskim službama na ime korisnika koji su ostvarili prava po osnovu zaštite porodica sa djecom u Kantonu Sarajevo.