Aktivnosti ministarstva

25.02.2015

Građani koji imaju saznanja o starim osobama bez porodičnog staranja koje se nalaze u stanju socijalne potrebe (teška bolest i duboka starost), a koje nisu ostvarile prava po osnovu socijalne zaštite ,mogu se javiti na broj telefona (

24.02.2015

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglica Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja : jednokratnih i izuzetnih pomoći u Kantonu Sarajevo da će DANAS 24.FEBRUARA 2015.godine u POSLIJEPODNEVNIM SATIMA biti u mogućnosti podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka. Resorno ministarstvo je za ovu namjenu

23.02.2015

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglica Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo da će danas u POSLIJEPODNEVNIM SATIMA moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka.

17.02.2015
Korisnici sa statusom civilne  žrtve rata sa područja Kantona Sarajevo danas (17.02.2015) će u poslijepodnevnim satima  svoje januarske naknade moći  podići  u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.
17.02.2015

Osnovce koji instruktivnu nastavu pohađaju u Edukacionom centru u Novoj Kasabi obradovao je danas ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Muamer Bandić vrijednom donacijom u školskom priboru, udžbenicima, lektiri i sportskoj opremi.