Aktivnosti Ministarstva

 • 25.07.14. - 11:14

  Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo da danas poslijepodne mogu podići svoje naknade za mjesec juni u bankama u kojima imaju otvorene račune.


 • 24.07.14. - 15:42

  “Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS započelo je poslove uvođenja informacionog sistema u oblastima socijalne zaštite, prava porodice sa djecom i prava civilnih žrtava rata” informisao je prisutne predstavnike medija danas ministar Muamer Bandić na press konferenciji organiziranoj ovim povodom te im prezentovao sve aktivnosti ovog ministarstva koje će dovesti do potpune primjene ovog izuzetno važnog sistema kojim će se također uspostaviti informaciono povezivanje svih ustanova socijalne zaštite sa resornim ministarstvom.


 • 23.07.14. - 16:23

  Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Muamer Bandić uručio je danas pakete sa prehrambenim artiklima predstavnicima deset udruženja osoba s invaliditetom, a koji su donacija pomenutog ministarstva i Narodne kuhinje "Stari Grad". Riječ je udruženjima koja djeluju u okviru Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom čiji rad sufinansira Kanton Sarajevo. Ministar je potom prisustvao i sastanku predstavnika Odbora te se detaljnije upoznao sa trenutnim aktivnostima udruženja, njihovim potrebama i planovima.


 • 22.07.14. - 15:46

  Sporazum o postupku utvrđivanja platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća i naknada koje nemaju karakter plaće u javnim ustanovama socijalne zaštite Kantona Sarajevo potpisali su danas ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Muamer Bandić, u ime Vlade Kantona Sarajevo, i predsjednik Samostalnih sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine Salih Kruščica.