Propisi MRSRI

Ukupno 1 - 30 od 255
Ustav
Naziv Pravni izvor Prilog
Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_96, 2_96, 3_96, 16_97, 14_00, 4_01, 28_04, PDF icon 6_13
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o slobodi pristupa informacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 32_01, PDF icon 48_11
Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 83_09
Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12_03, PDF icon 34_03, PDF icon 65_13
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36-14, PDF icon 37-14 ispravka
Zakon o računovodstvu i reviziji u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 42_04
Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 102_13, PDF icon 9_14, PDF icon 13_14, PDF icon 8_15, PDF icon 91_15
Zakon o udruženjima i fondacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 45_02
Budzet Kantona Sarajevo za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10_20, PDF icon 18_20
Zakon o ustanovama 'Službeni list RBiH' PDF icon 6_92, 8_93, 13_94
Zakon o porezu na imovinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7_09
Zakon o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_98
Zakon_o_volontiranju_FBiH 110_12 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_volontiranju_fbih_110_12.pdf
Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38_14- prečišćeni tekst, PDF icon 38_16, PDF icon 44_17, PDF icon 28_18
Budzet Kantona Sarajevo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/21 PDF icon 5_21
Zakon o radu 'Službene novine FBiH' PDF icon 26_16, PDF icon 89_18
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2_98, PDF icon 48_99
Zakon o porezu na dodatu vrijednost 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 9_05, PDF icon 35_05, PDF icon 100_08, PDF icon 33_17
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/20 PDF icon 10_20, PDF icon 18_20, PDF icon 29_20
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba 'Službene novine FBiH' PDF icon 41_01, PDF icon 22_05, PDF icon 09_08
Zakon o deviznom poslovanju 'Službene novine FBiH' PDF icon 47_10
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/21 PDF icon 5_21
Zakon o radu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19_00
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 04_04, PDF icon 29_09, PDF icon 18_13
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 51/17 PDF icon 5_17, PDF icon 28_18
Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 36_08, PDF icon 87_12
Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 22_06, PDF icon 43_08, PDF icon 74_08, PDF icon 22_09, PDF icon 35_14, PDF icon 94_15
Zakon o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17_15
Zakon o zapošljavanju stranaca 'Službene novine FBiH' PDF icon 111_12
Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 38_16