Propisi MRSRI

Ukupno 1 - 30 od 276
Ustav
Naziv Pravni izvor Prilog
Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_96, 2_96, 3_96, 16_97, 14_00, 4_01, 28_04, PDF icon 6_13
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 36_08, PDF icon 87_12
Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 22_06, PDF icon 43_08, PDF icon 74_08, PDF icon 22_09, PDF icon 35_14, PDF icon 94_15
Zakon o zapošljavanju stranaca 'Službene novine FBiH' PDF icon 111_12
Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 38_16
Zakon o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17_15
Budzet Kantona Sarajevo za 2017. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 53_16
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom 'Službene novine FBiH' PDF icon 9_10
Zakon o upravnim sporovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 9_05
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 53_16
Budzet Kantona Sarajevo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51_17, PDF icon 28_18
Budzet Kantona Sarajevo za 2016. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_16, PDF icon 19_16
Zakon o Hraniteljstvu FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 19_17
Zakon o izvršavanju budžeta za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51_17, PDF icon 28_18
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33_11, PDF icon 5_13, PDF icon 9_15, PDF icon 5_19
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_16, PDF icon 19_16
Zakon o budžetima u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 102_13, PDF icon 9_14 - Ispravka, PDF icon 13_14, PDF icon 8_15, PDF icon 91_15, PDF icon 102_15, PDF icon 104_16, PDF icon 5_18
Zakon o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18_13, PDF icon 26_13. - Ispravka
Zakon o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 26_16
Budzet Kantona Sarajevo za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10_20, PDF icon 18_20
Zakon o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23_99, PDF icon 21_03, PDF icon 33_03
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2_12, PDF icon 41_12, PDF icon 8_15, PDF icon 50_20, PDF icon 51_20, PDF icon 14_21
Dokument okvirnog budžeta 2019. - 2021. Interni dokument PDF icon dokument_okvirnog_budzeta_2019_2021.pdf
Zakon o volontiranju FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 110_12
Zakon o doprinosima 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_98, PDF icon 54_00, PDF icon 16_01, PDF icon 37_01, PDF icon 1_02, PDF icon 17_06, PDF icon 14_08, PDF icon 91_15, PDF icon 104_16, PDF icon 34_18
Budzet Kantona Sarajevo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/21 PDF icon 5_21
Zakon o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 15_05
Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_05
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/19 PDF icon 31_16, PDF icon 45_19
Zakon o porezu na dohodak 'Službene novine FBiH' PDF icon 10_08, PDF icon 9_10, PDF icon 44_11, PDF icon 7_13, PDF icon 65_13