Propisi MRSRI

Ukupno 1 - 30 od 248
Ustav
Naziv Pravni izvor Prilog
Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_96, 2_96, 3_96, 16_97, 14_00, 4_01, 28_04, PDF icon 6_13
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/21 PDF icon 5_21
Budzet Kantona Sarajevo za 2016. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_16, PDF icon 19_16
Zakon o Hraniteljstvu FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 19_17
Zakon o izvršavanju budžeta za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51_17, PDF icon 28_18
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33_11, PDF icon 5_13, PDF icon 9_15, PDF icon 5_19
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 51/17 PDF icon 5_17, PDF icon 28_18
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_16, PDF icon 19_16
Zakon o budžetima u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 102_13, PDF icon 9_14 - Ispravka, PDF icon 13_14, PDF icon 8_15, PDF icon 91_15, PDF icon 102_15, PDF icon 104_16, PDF icon 5_18
Zakon o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18_13, PDF icon 26_13. - Ispravka
Zakon o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 26_16
Zakon o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23_99, PDF icon 21_03, PDF icon 33_03
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2_12, PDF icon 41_12, PDF icon 8_15, PDF icon 50_20, PDF icon 51_20
Dokument okvirnog budžeta 2019. - 2021. Interni dokument PDF icon dokument_okvirnog_budzeta_2019_2021.pdf
Zakon o doprinosima 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_98, PDF icon 54_00, PDF icon 16_01, PDF icon 37_01, PDF icon 1_02, PDF icon 17_06, PDF icon 14_08, PDF icon 91_15, PDF icon 104_16, PDF icon 34_18
Zakon o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 15_05
Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_05
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31_16
Zakon o porezu na dohodak 'Službene novine FBiH' PDF icon 10_08, PDF icon 9_10, PDF icon 44_11, PDF icon 7_13, PDF icon 65_13
Budzet Kantona Sarajevo za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6_19
Zakon o raseljenim osobama - prognanicima i izbjeglicama - povratnicima u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27_05 -Precisceni tekst
Zakon o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_14
Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29_03, PDF icon 23_04, PDF icon 39_04, PDF icon 54_04, PDF icon 67_05, PDF icon 8_06, PDF icon 4_12, PDF icon 99_15
Zakon o plaćama i naknadama organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10_16
Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom 'Službene novine FBiH' PDF icon 36_99, PDF icon 54_04, PDF icon 39_06, PDF icon 14_09, PDF icon 45_16, PDF icon 40_18
Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39_14
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6_19
Zakon o namještenicima 'Službene novine FBiH' PDF icon 49_05
Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 83_09
Zakon o slobodi pristupa informacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 32_01, PDF icon 48_11