Propisi MRSRI

Ukupno 1 - 30 od 285
Ustav
Naziv Pravni izvor Prilog
Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_96, 2_96, 3_96, 16_97, 14_00, 4_01, 28_04, PDF icon 6_13
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Budzet Kantona Sarajevo za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6_19
Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom 'Službene novine FBiH' PDF icon 36_99, PDF icon 54_04, PDF icon 39_06, PDF icon 14_09, PDF icon 45_16, PDF icon 40_18
Budzet Kantona Sarajevo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51_17, PDF icon 28_18
Budzet Kantona Sarajevo za 2017. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 53_16
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33_11, PDF icon 5_13, PDF icon 9_15, PDF icon 5_19
Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 52/22 PDF icon 52_22
Zakon o upravnim sporovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 9_05
Zakon o radu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19_00
Zakon o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23_99, PDF icon 21_03, PDF icon 33_03
Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 38_16
Zakon o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_14
Zakon o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 15_05
Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 22_06, PDF icon 43_08, PDF icon 74_08, PDF icon 22_09, PDF icon 35_14, PDF icon 94_15
Zakon o plaćama i naknadama organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10_16
Zakon o raseljenim osobama - prognanicima i izbjeglicama - povratnicima u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27_05 -Precisceni tekst
Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12_03, PDF icon 34_03, PDF icon 65_13
Zakon o udruženjima i fondacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 45_02
Zakon o deviznom poslovanju 'Službene novine FBiH' PDF icon 47_10
Zakon o namještenicima 'Službene novine FBiH' PDF icon 49_05
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2_12, PDF icon 41_12, PDF icon 8_15, PDF icon 50_20, PDF icon 51_20, PDF icon 14_21
Zakon o porezu na dodatu vrijednost 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 9_05, PDF icon 35_05, PDF icon 100_08, PDF icon 33_17
Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29_03, PDF icon 23_04, PDF icon 39_04, PDF icon 54_04, PDF icon 67_05, PDF icon 8_06, PDF icon 4_12, PDF icon 99_15
Zakon o radu 'Službene novine FBiH' PDF icon 26_16, PDF icon 89_18
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36-14, PDF icon 37-14 ispravka
Zakon o porezu na imovinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7_09
Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_05
Zakon o ustanovama 'Službeni list RBiH' PDF icon 6_92, 8_93, 13_94
Zakon o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_98
Zakon o računovodstvu i reviziji u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 42_04