Propisi

Ukupno 1 - 30 od 96
Zakon
Zakon o namještenicima ('Službene novine FBiH' PDF icon 49_05)
Zakon o udruženjima i fondacijama ('Službene novine FBiH' PDF icon 45_02)
Zakon o plaćama i naknadama organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10_16)
Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH' PDF icon 29_03, PDF icon 23_04, PDF icon 39_04, PDF icon 54_04, PDF icon 67_05, PDF icon 8_06, PDF icon 4_12, PDF icon 99_15)
Ustav Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_96, 2_96, 3_96, 16_97, 14_00, 4_01, 28_04, PDF icon 6_13)
Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH' PDF icon 35_05)
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36-14, PDF icon 37-14 ispravka)
Zakon o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama ('Službene novine FBiH' PDF icon 35_98)
Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 36_08, PDF icon 87_12)
Zakon o ustanovama ('Službeni list RBiH' PDF icon 6_92, 8_93, 13_94)
Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH' PDF icon 102_13, PDF icon 9_14, PDF icon 13_14, PDF icon 8_15, PDF icon 91_15)
Zakon o zapošljavanju stranaca ('Službene novine FBiH' PDF icon 111_12)
Zakon o upravnom postupku ('Službene novine FBiH' PDF icon 2_98, PDF icon 48_99)
Zakon o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta ('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18_13, PDF icon 26_13. - Ispravka)
Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38_14- prečišćeni tekst, PDF icon 38_16)
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom ('Službene novine FBiH' PDF icon 9_10)
Zakon o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17_15)
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ('Službene novine FBiH' PDF icon 55_00, PDF icon 41_01, PDF icon 22_05, PDF icon 09_08)
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 04_04, PDF icon 29_09, PDF icon 18_13)
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2_12, PDF icon 41_12, PDF icon 8_15)
Budžet Kantona Sarajevo za 2016. godinu ('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_16, PDF icon 19_16)
Zakon o radu ('Službene novine FBiH' PDF icon 26_16)
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu ('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_16, PDF icon 19_16)
Zakon o slobodi pristupa informacijama ('Službene novine FBiH' PDF icon 32_01, PDF icon 48_11)
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33_11, PDF icon 5_13, PDF icon 9_15)
Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ('Službene novine FBiH' PDF icon 36_99, PDF icon 54_04, PDF icon 39_06, PDF icon 14_09, PDF icon 45_16)
Zakon o Hraniteljstvu FBiH ('Službene novine FBiH' PDF icon 19_17)
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31_16)
Zakon o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu ('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 53_16)
Zakon o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23_99, PDF icon 21_03, PDF icon 33_03)