Propisi MRSRI

Ukupno 1 - 30 od 311
Ustav
Naziv Pravni izvor Prilog
Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_96, 2_96, 3_96, 16_97, 14_00, 4_01, 28_04, PDF icon 6_13
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o radu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19_00
Budzet Kantona Sarajevo za 2016. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_16, PDF icon 19_16
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 51/17 PDF icon 5_17, PDF icon 28_18
Zakon o upravnim sporovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 9_05
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_16, PDF icon 19_16
Zakon o slobodi pristupa informacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 32_01, PDF icon 48_11
Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/22 PDF icon 40_22
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/20 PDF icon 10_20, PDF icon 18_20, PDF icon 29_20
Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 38_16
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6_19
Zakon o plaćama i naknadama organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10_16
Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom 'Službene novine FBiH' PDF icon 36_99, PDF icon 54_04, PDF icon 39_06, PDF icon 14_09, PDF icon 45_16, PDF icon 40_18, PDF icon 16_23
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/21 PDF icon 5_21
Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 22_06, PDF icon 43_08, PDF icon 74_08, PDF icon 22_09, PDF icon 35_14, PDF icon 94_15
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33_11, PDF icon 5_13, PDF icon 9_15, PDF icon 5_19
Budzet Kantona Sarajevo za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6_19
Zakon o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom 'Službeni list RBiH' 13/94 PDF icon 13_94
Zakon o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23_99, PDF icon 21_03, PDF icon 33_03
Zakon o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_14
Zakon o deviznom poslovanju 'Službene novine FBiH' PDF icon 47_10
Zakon o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 15_05
Budžet Kantona Sarajevo za 2023. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/23 PDF icon 15_23
Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova 'Službene novine FBiH' 49/21 PDF icon 49_21
Zakon o porezu na dodatu vrijednost 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 9_05, PDF icon 35_05, PDF icon 100_08, PDF icon 33_17
Zakon o raseljenim osobama - prognanicima i izbjeglicama - povratnicima u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27_05 -Precisceni tekst
Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/23 PDF icon 15_23
Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/22 PDF icon 35_22, PDF icon 44_22 - Ispravka, PDF icon 52_22 - Ispravka
Zakon o porezu na imovinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7_09
Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12_03, PDF icon 34_03, PDF icon 65_13