Mišljenja o značajnim pitanjima pribavljena od nadležnih institucija iz djelokruga rada Ministarstva