Isplata januarskih naknada korisnicima prava zaštite porodica sa djecom u KS

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava sve korisnike prava zaštite porodice sa djecom u Kantonu Sarajevo da od danas, 10. februara 2021. godine, u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune mogu podići svoje januarske naknade.

Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 2.405.142 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za ukupno 10.107 korisnika prava na: dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu i jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta.