Jelovnici u ustanovama KS-a moraju se prilagoditi tradicionalnim i vjerskim običajima korisnika

Vlada Kantona Sarajevo, na današnjoj sjednici, donijela je zaključak kojim se nalaže svim organima uprave, upravnim organizacijama, javnim ustanovama i preduzećima (škole, zdravstvene i ustanove socijalne zaštite i dr.) čiji je osnivač Kanton Sarajevo, a koja pružaju usluge ishrane, da prilagode jelovnike tradicionalnim i vjerskim običajima građana.


Obaveza je da,  uvažavajući Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH i poštujući tradicionalne zahtjeve nacionalnih i vjerskih običaja (halal proizvodi, halal klanje, košer hrana, posna hrana u skladu sa kanonskim propisima Srpske pravoslavne crkve, vegetarijanska hrana i sl.), normativno propišu da se u dane posta osigurava korisnicima obroka - licima koja izraze za tim želju, da se tekući i/ili suhi obrok priprema i dijeli prema tradicionalnim običajima vjere, da se organizacija ishrane u vrijeme vjerskih praznika usklađuje sa nacionalnim i vjerskim specifičnostima, da se ishrana organizira na način da se ispoštuje vjerski propis i redovita ishrana, da se asortiman i norme potrošnje artikala ishrane usklađuju sa vjerskim običajima, uz uvjet da se ne naruši energetska vrijednost obroka na štetu tih lica.


Imajući u vidu činjenicu da je za usklađivanje normativnih akata u skladu sa predloženim zaključkom potrebno određeno znanje vjerskih propisa i običaja u ishrani za vjernike, nosiocima aktivnosti iz ovog zaključka preporučuje se konsultacija sa nadležnim crkvama i vjerskim zajednicama.


Rok za donošenje novih ili usklađivanje podzakonskih akata je 90 dana od dana donošenja  zaključka Vlade.