Kanton Sarajevo: Isplate septembarskih naknada za civline žrtve rata

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike sa statusom civilnih žrtava rata u KS da je počela  isplata njihovih naknada za septembar 2021. godine.

Korisnici ovog prava svoje naknade mogu podići u bankama u kojima imaju otvorene račune.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo iznos od 1.087.709 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 3.273 korisnika u Kantonu Sarajevo.