KS: Danas isplata augustovskih dječijih dodataka i naknada porodiljama

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas početi islata naknada po osnovu zaštite porodice sa djecom u Kantonu Sarajevo, za mjesec august.

Korisnici će svoje naknade moći podići u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.


Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 1.990.117,24 KM.


Pomenuta sredstva su izdvojena za 10.373 korisnika prava na: dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu i jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta.