URUČENO 111 PREDUGOVORA O UDRUŽIVANJU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE IZGRADNJE STANOVA NA ROSULJAMA ZA PRIPADNIKE BORAČKE POPULACIJE - informacija za javnost

Pripadnici boračke populacije, njih 111 preuzelo je danas predugovore o udruživanju sredstava za finansiranje izgradnje stanova za pripadnike boračke populacije.
Na ovom lokalitetu sredstvima Ministarstva za boračka pitanja KS je osigurano pet stanova djeci šehida – poginulih boraca bez oba roditelja, 53 stana ratnim vojnim invalidima, osam stanova suprugama šehida – poginulih boraca i 45 stanova roditeljima šehida – poginulih boraca, koji će im nakon okončanja izgradnje biti dodjeljeni na trajno korištenje.
„Svjesni smo veličine vašeg gubitka, koji je nenadoknadiv, ali i odlučni da vama, budućim stanovnicima Rosulja, koji ste u odbrani domovine ostali bez najbližih, roditelja, djeteta, ili dijelova tijela omogućimo život dostojan čovjeka“, rekao je u svom obraćanju prisutnima premijer Mehmedić.
Investitor je Fond KS za izgradnju stanova sa Ministarstvom za boračka pitanja KS, a izvođači radova su „Prograd“ Žepče i „Engra“ Zenica. Rok za završetak izgradnje navedenih stanova je avgust 2010. godine.
Ugovore su uručilli premijer Kantona Sarajevo Besim Mehmedić, ministar za boračka pitanja KS Hajrudin Ibrahimović, ministar stambene politike Čedomir Lukić, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Emina Dubravić, načelnik Općine Vogošća Asim Sarajlić, te predsjednica Udruženja porodica šehida i poginulih boraca KS Bahra Kituša.
Nakon okončanja izgradnje, stanove na trajno korištenje dobit će djeca šehida – poginulih boraca bez oba roditelja: Jasmina Demir, Nermin Hadžiahmetović, Edisa i Kemal Herić, Sanela Kurtić i Enis Smajić, roditelji šehida – poginulih boraca: Fata Ahmethodžić, Nura i Saličin Alić, Selva Čehajić, Zahida Cibra, Habiba Cvrk, Ferida Dizdarević, Fatima Dulaković, Tima Duraković,  Osman Džafić, Behara i Muhamed Džananović, Munevera Gabeljić, Mina Gušić, Šuhra Gušo, Razija Halilović, Zarfija Halilović, Aiša i Junuz Hećo, Fata Jarac, Ferida i Alija Jelešković, Fatima i Avdija Kadrić, Nefa Kalabušić, Timka Kapetanović, Nura Kulovac, Aiša Mirvić, Mejra (Hamida) Mujić, Mejra (Hanife) Mujić, Kadira Mustafić, Alma Neretljak, Hasib Nuhanović, Nurija Osmanović, Hankija Pašić, Dilka Rahman, Đevahira i Vejsil Šabaredžović, Zejna Šabić, Sehija Šatara, Derviša Selmanović, Alija i Hamed Siručić, Halima Šljivo, Zahida Srnja, Hašija Sulejmanović, Mevlida Sulejmanović, Izeta Suljić, Hajra i Himzo Tahirović, Džemila Tepić, Ajkuna Vilić, te Almasa Zulović, supruge šehida – poginulih boraca: Munevera Ahmedović, Amela Baltić, Sabrija Bečković, Esma Hambo, Jasmina Hamzić, Edina Jusupović, Ferida Sipović i Jasmina Žunić, kao i ratni vojni invalidi: Hamed Ademović, Senad Alić, Bekto Avdić, Munever Bajrović, Nazif Blekić, Senad Borčak, Avdo Bulbul, Samir Čelik, Ahmet Čolo, Mirsad Ćurović, Kemal Đeđibeg, Fadil Durić, Samir Džano, Sead Elšan, Željko Filipović, Elvedin Fišo, Arhib Gazija, Emir Gegaj, Ramo Grabovica, Asim Hajdarević, Mesud Hasečić, Meho Hodžić, Zahir Hožbo, Almin Hukara, Šefkija Hukara, Mustafa Imamović, Edin Jahić, Nazmi Kadriji, Ragib Karamehmedović, Samir Kruščica, Zahid Kunić, Elvedin Memić, Mehrun Memović, Amer Menzilović, Haris Mešić, Mirsad Mujčin, Đemo Mujezinović, Semir Mulić, Alen  Mušinović, Nasuf Nuhanović, Himzo Pecikoza, Edin Pezo, Nezir Pijadžer, Esad Pintol, Edin Rašić, Munib Sivac, Edin Smajić, Enver Smajlović, Zito Tafić, Esad Topuz, Avdo Velić, Nail Veljković i Nusmir Višća.