MINISTRICA PAVIĆ PEČENKOVIĆ ODRŽALA RADNI SASTANAK SA DERVOM SEJDIĆEM

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić Pečenković upriličila je sastanak sa Dervom Sejdićem, predstavnikom Romskog informativnog centra Kali Sara.

Tokom razgovora, Sejdić je ministrici i njenim saradnicima predstavio najveće probleme s kojima se pripadnici romske populacije u Kantonu Sarajevo susreću, a to su stambeno zbrinjavanje, nemogućnost zapošljavanja i obrazovanja, s posebnim akcentom na obrazovanje odraslih, te diskriminacija Roma u našem društvu.

Posebno je naglasio potrebu prekvalifikacije pripadnika romske populacije s ciljem njihovog uključivanja na tržište rada i uključivanje mladih Roma i žena Romkinja u društvene tokove.

Datum: 
16.02.2024