MINISTRICA PAVIĆ PEČENKOVIĆ S PREDSTAVNICIMA MISIJE OSCE-A U BIH: SARADNJA NA UNAPREĐENJU SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić Pečenković održala je radni sastanak s predstavnicima Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku su razmatrane teme koje se tiču unapređenja sistema socijalne zaštite u dijelu zaštite i različitih modela zbrinjavanja djece žrtava protivpravnog postupanja, trgovine ljudima, djece s poremećajem u ponašanju koji bi dao najbolje rezultate.

Također, razgovarano je o pozitivnim modelima stambenog zbrinjavanja za socijalno ranjive kategorije, mlade, deficitarne kadrove, zlatne značke i slične kategorije putem donošenja Zakona o neprofitnom socijalnom stanovanju, izradi Kantonalnog akcionog plana za Rome i uvezivanju postojećih elektronskih baza podataka.

Na sastanku su dogovoreni dalji koraci kroz upoznavanje s dobrim praksama u regiji i podršku OSCE Misije u njihovom razvoju u Kantonu Sarajevo.

Datum: 
13.02.2024