Članovi Ekonomsko-socijalnog vijeća Kantona Sarajevo

Spisak članova Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo:

Ispred Vlade Kantona Sarajevo

 • Elmedin Konaković, premijer Kantona Sarajevo, član
 • Amela Dautbegović, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, član
 • Jasmin Halebić, ministar finansija, član
 • Muharem Šabić, ministar privrede, član
 • Lejla Mujkić, zamjenica člana
 • Slavica Gorančić, zamjenica člana
 • Zejna Avdić, zamjenica člana
 • Samir Sofo, zamjenik člana

Ispred Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo

 • Safudin Čengić, član
 • Muhamed Pilav, član
 • Nedim Čehajić, član
 • Enver Malagić, član
 • Miralem Šabović, zamjenik člana
 • Nijaz Skenderagić, zamjenik člana
 • Senad Olovčić, zamjenik člana
 • Igor Baroš, zamjenik člana

Ispred Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata sarajevskog kantona

 • Franjo Rener, član
 • Faruk Bešlić, član
 • Ramiz Čustović, član
 • Mirza Hadžiabdić, zamjenik člana
 • Adil Aljić, zamjenik člana
 • Redžep Tufekčić, zamjenik člana
 • Himzo Devedžija, zamjenik člana
 • Adnan Himzanija, član