Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS u potpunosti realiziralo zacrtane programske aktivnosti

Na konferenciji za novinare održanoj dana 02.08.2013. godine Centri civilnih inicijativa (CCI) prezentirali su rezultate izvršenog monitoringa rada Skupštine, Vlade Kantona Sarajevo i pojedinačnih ministarstava, za prvo polugodište ove godine.
Tom prilikom je konstatovano da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo u procentu od 100 posto realiziralo zacrtane programske aktivnosti u ovom periodu. U toku navedenog perioda realizovane su značajne programske aktivnosti; sačinjene su 4 informacije, 2 programa i 11 izvještaja i na razmatranje i usvajanje dostavljeni Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo.


Osim navedenog, a u cilju adekvaktnije i racionalnije zaštite osoba koje su korisnici prava po osnovu propisa iz nadležnosti ovoga ministarstva, realizovane su i značajne vanprogramske aktivnosti. U tom smislu pripremljeni su slijedeći dokumenti: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, Zakon o dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo, Zakon o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta, Uredba o dopuni Uredbe o regulisnju troškova dženaze/sahrane/ukopa, Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo, Pravilnik o učešću u troškovima smještaja korisnika smještenih u ustanove socijalne zaštite i srodnika obaveznih na izdržavanje, Pravilnik o proceduri izbora i imenovanja direktora javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite Pravilnik o proceduri izbora i imenovanja direktora JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, te niz informacija koje su imale za cilj uređenje određenih pitanja iz oblasti rada, socijalne politike i zaštite raseljenih lica i izbjeglica.

Sve aktivnosti su vođene sa ciljem racionalnijeg uređenja u oblastima kojima se ovo ministarstvo bavi, a u konačnici ima za rezultat kvalitetniju zaštitu najugroženijih građana Kantona Sarajevo što će i u u narednom priodu biti prioritetan zadatak Ministarstva.