10. Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo: Usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom po hitnom postupku

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo su u nastavku 43. sjednice razmatrali tačku Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Pomenuti prijedlog povučen je sa ove sjednice, te isti dan nakon što je usaglašen na sjednici Vlade, stavljen je u hitnu proceduru i zastupnici su ga usvojili na 10. hitnoj sjednici Skupštini KS.

Kako je pojašnjeno, razlog zbog koje je bilo važno donijeti izmjene i dopune važećeg Zakona je i činjenica da je pravo na smještaj u hraniteljsku porodicu regulisano Zakonom o hraniteljstvu FBiH, te je propisano da se on počinje primjenjivati od 23.03.2018. godine.

Stoga je bilo neophodno da se brišu odredbe koje su Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom regulisale smještaj u drugu porodicu, a da se u Zakonu okvirno definiše hraniteljstvo kao novi vid socijalne zaštite.