Kontakti

Adresa:
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

Tel: +387(0)33 562-089
Fax: +387(0)33 562-090

MINISTAR
Ivana PRVULOVIĆ
Tel: +387(0)33 562-088

SEKRETAR MINISTARSTVA
Amira GACKIĆ
Tel: +387(0)33 562-091

POMOĆNIK MINISTRA ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE I FINANSIJSKU KONTROLU BUDŽETA
Nurija HODŽIĆ
Tel: +387(0)33 562-033

POMOĆNIK MINISTRA ZA SOCIJALNU POLITIKU
Slavica GORANČIĆ
Tel: +387(0)33 562-034

POMOĆNIK MINISTRA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE

Tel: +387 (33)564-459, +387 (33) 562-205

POMOĆNIK MINISTRA ZA PRAVNE POSLOVE I NADZOR
Zoran TIMARAC
Tel: +387(0)33 562-036