Udruženje
Udruženje Adresa Telefon Fax E-mail
Udruženje poliomyelitisa, povrede mozga i kičmene moždine Ul. Logavina br.32 +387(0)33 571-920 +387(0)33 571-920 poliomy@bih.net.ba
Udruženje - Unija civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo Ul. Marka Marulića br.13 +387(0)33 652-558 +387(0)33 651-515 unijaczrsa@hotmail.com
Udruženje distrofičara Kantona Sarajevo Ul. Isa bega Ishakovića br. 9 +387(0)33 571-600 +387(0)33 571-601 udks@bih.net.ba
Udruženje gluhih Kantona Sarajevo Ul. Ferhadija br.19/III +387(0)33 227-022 +387(0)33 227 022 ugnks@hotmail.com
Udruženje invalida rada Kantona Sarajevo Ul. Salke Lagumdžije br. 13 +387 33 468-643 +387 33 468 643 uirks@bih.net.ba
Udruženje oboljelih od multiple skleroze Kantona Sarajevo Ul. Bajrama Zenunija 6 +387(0)33 659-671 +387(0)33 659-671 ums.sa@bih.net.ba
Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom Kantona Sarajevo Ul. Marka Marulića 13/J +387(0)33 653-515 +387(0)33 656-574 ugcdp@lol.ba
Udruženje paraplegičara, kvadriplegičara i dječije paralize Kantona Sarajevo Ul. Grbavička br. 6 +387(0)33 811-105 +387(0)33 811-081 ugpodpsa@bih.net.ba
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo Ul. Podgaj br. 7 +387(0)33 445-185 +387(0)33 445-185 usgks@bih.net.ba
Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama Kantona Sarajevo “Oaza” Ul. Teheranski trg do broja 6 +387(0)33 766-526 +387(0)33 766-525 oaza@udruzenjeoaza.ba
Humanitarna organizacija
Udruženje Adresa Telefon Fax E-mail
Caritas BiH Ul. Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka br. 6 +387(0)33 206-441, +387(0)33 206-442 +387(0)33 206-688 carbkbih@bih.net.ba
Crveni križ Kantona Sarajevo Ul. Nedima Filipovića br. 11 +387(0)33 659-862, +387(0)33 659-867 +387(0)33 659-859 ckkantsa@bih.net.ba, ckkantsa08@bih.net.ba, sekretar@ckks.ba
Crveni polumjesec BiH Ul. Patriotske lige br.12 +387(0)33 213-976 crvpolbih@bih.net.ba
Humanitarno karitativna organizacija “Kruh Svetog Ante” Ul. Aleja Bosne Srebrene 111 +387(0)33 812-242, +387(0)33 711-121 +387(0)33 711-120 kruhsvante@gmail.com
Srpsko humanitarno udruženje “Dobrotvor” Ul. Šibenska 5 +387(0)33 647-573 +387(0)33 678-512 shuhumsns@hotmail.com
Udruženje Ilmija Islamske zajednice BiH Ul. Zelenih Beretki 14 +387(0)33 236-391 +387(0)33 236-002 muallim@bih.net.ba, ilmija@bih.net.ba
Javna kuhinja
Udruženje Adresa Telefon Fax E-mail
Caritas Vrhbosanske nadbiskupije , Pučka kuhinja– Jelo na kotačima Ul. Nikole Šopa br. 50a +387(0)33 471-370, +387(0)33 471-411 +387(0)33 471-386, +387(0)33 471-402 stup@caritas-sarajevo.ba
Javna kuhinja Crvenog križa Kantona Sarajevo ul. Braće Begić br 11 +387(0)33 201 218, +387(0)33 659 862 033 659 859 ckkantsa08@bih.net.ba, sekretar@ckks.ba
Muslimansko dobrotvorno društvo “Merhamet” Ul. Trg Solidarnosti 17 +387(0)33 628 073 +387(0)33 628 107 merhamet.mdd@bih.net.ba
Udruženje “Narodna kuhinja Stari Grad” Ul. Halači br. 6 +387(0)33 237-189 +387(0)33 237-189