Članovi ESV-a KS podržali Nacrt Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom te radni materijal zakona o dualnom obrazovanju

Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo (ESV KS) razmatralo je na svojoj 68. sjednici Nacrt Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom, te radni materijal zakona o dualnom obrazovanju.

Sjednicom je i ovoga puta predsjedavala predsjednica ESV KS i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Amela Dautbegović, a prisustvovao joj je i premijer KS Adem Zolj.

Predsjedavajuća ESV-a KS i ministrica Dautbegović je rekla novinarima, prije početka sjednice, da je Nacrt Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom za njih vrlo važan, jer novi federalni zakon o hraniteljstvu obavezuje kantone da u svoje zakone uvrste dodatne odredbe.

Pojasnila je da oblast hraniteljstva predstavlja dio deinstitucionalizacije socijalne zaštite i predviđa da djeca i odrasli mogu biti smješteni u hraniteljske porodice, kao i da zakon predviđa da Kantonalni centar za socijalni rad formira cijelu zasebnu jedinicu koja će se baviti hraniteljstvom.

Ministrica Dautbegović je dodala da je izmjenama zakona unesena i odredba o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe, pooštreni su uslovi za izbor direktora ustanova socijalne zaštite te omogućeno da porodilje koje su strane državljanke a žive u BiH i imaju radnu dozvolu dobiju i pravo na porodiljsku naknadu.

Istakla je da je važno da se socijalni partneri upozaju o radnom materijalu zakona o dualnom obrazovanju koji je bitan, zbog našeg radno-sposobnog stanovništva i obrazovanja uz praksu.

Član delegacije Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata sarajevskog kantona Faruk Bešlić naveo je da je radni materijal zakona o dualnom obrazovanju sačinjen bez potrebne pripreme i analize, te da se mi ne možemo porediti sa zemljama kao što su Njemačka, Austrija i Švicarska, jer nemamo jaku privredu koja bi zaposlila obrazovane kadrove na ovaj način.

Naglasio je da se čini da je zakon pripremljen tako da poslodavci dobiju besplatnu radnu snagu koja će raditi na praksi pet do šest sati dnevno uz mizernu naknadu.

Na sjednici je zaključeno da oba razmatrana akta svi socijalni partneri podržavaju, ali i da najavljuju da će svoje konkretne prijedloge i sugestije narednih dana u pismenoj formi dostaviti predlagačima - Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS.