Danas isplata decembarskih naknada za zaštitu porodice sa djecom

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas, po osnovu zaštite porodice sa djecom, korisnici ovog prava u KS moći podići decembarske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo 2.518.859,55 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 9.681 korisnika prava na: dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, te na jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta.