Danas isplata septembarskih novčanih naknada civilnim žrtvama rata Kantona Sarajevo

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas u poslijepodnevnim satima početi isplata septembarskih novčanih naknada korisnicima sa statusom civilnih žrtava rata s područja ovog kantona.

Svoje naknade moći će podići u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Za ove namjene iz Budžeta KS uplaćeno je 1.138.954,07 KM.

Pravo na naknadu  ostvarile su 3.541  osobe.