Danas u Kantonu Sarajevo: Susret u znaku “Dječije nedjelje”

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo danas je upriličilo susret sa roditeljima djece koja boluju od malignih bolesti i imaju prebivalište u Kantonu Sarajevo, a u okviru obilježavanja “Dječije nedjelje” u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu.

Ove godine sa ciljem podrške djeci koja boluju od malignih bolesti Ministarstvo je dodijelilo novčani iznos od po 500,00 KM svakom prijavljenom djetetu na Javni poziv za obilježavanje “Dječije nedjelje” u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu.

Također, dodijeljena je i donacija Udruženju “Srce za djecu oboljelu od raka” u novčanom iznosu od 2.500,00 KM, a istu je u ime Udruženja primio direktor Fikret Kubat koji je zajedno sa roditeljima djece koja boluju od malignih bolesti iskazao zahvalnost Ministarstvu na pruženoj podršci.

“Dječija nedjelja” obilježava se svake prve sedmice u oktobru, s ciljem promocije prava djeteta, poboljšanja društvene brige za djecu, kao i upoznavanja šire javnosti sa potrebama djece i njihovim psihosocijalnim odrastanjem pod jednakim uslovima.

Slogan manifestacije ove godine je "Tvoj osmijeh je i naš osmijeh".