Ekonomsko-socijalno vijeće KS traži da se obustave dalje aktivnosti u usvajanju predloženih izmjena i dopuna Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH

Ekonomsko-socijalno vijeće Kantona Sarajevo je na redovnoj sjednici održanoj jučer razmatralo i donijelo nekoliko zaključaka o proceduri donošenja novog federalnog Zakona o pripadnosti javnih prihoda, a koji je također izuzetno važan za funkcioniranje javnog i privatnog sektora u našem kantonu.

Svi socijalni partneri u Vijeću, predstavnici Vlade KS, sindikata i poslodavaca složili su se da je donošenje federalnog zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH posebno važno za ostvarivanje javnih prihoda Kantona Sarajevo u narednim godinama, kao da bitno određuje funkcioniranje javnog, ali i privatnog sektora u Kantonu Sarajevo.

“Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo traži od oba doma Parlamenta Federacije BiH da se obustave daljnje aktivnosti vezano za donošenje predloženih izmjena i dopuna Zakona o pripadnosti javnih prihoda Federacije BiH, a da se po hitnom postupku pristupi izmjenama i dopunama postojećeg zakona ili donošenje novog zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH”, zaključak je Ekonomsko-socijalnog vijeća KS, kojim trenutno predsjedava predsjednik Udruženja poslodavaca u KS Safudin Čengić.

Kako su naglasili, izradi novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH trebala je prethoditi detaljna analiza javnih prihoda, rashoda, duga i funkcionalnih, ustavnih i zakonskih nadležnosti svih nivoa vlasti u FBiH koje bi rezultirale kreiranjem novog modela raspodjele javnih prihoda.

Istakli su i kako bi analiza trebala biti sveobuhvatna u smislu da tretira pitanje raspodjele prihoda od indirektnih poreza između entiteta, zatim pitanje vertikalne raspodjele između federalnog nivoa vlasti, kantona i lokalnih zajednica, te pitanje horizontalne raspodjele između kantona.

Zaključili su i kako bi rezultati pomenutih analiza trebali poslužiti kao osnova za prijedlog potpuno novog modela raspodjele koji bi bio baziran na kombinaciji ekonomskih i socijalnih kriterija.