Institucije moraju sarađivati u interesu djece

Aneks Protokola o saradnji i postupanju u slučajevima protivpravnog postupanja na štetu djece u Kantonu Sarajevo, koji je podržala Misija OSCE-a u BiH, potpisao je danas ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglica KS Malik Garibija, sa predstavnicima resornih ministarstava i institucija.

“U 2018. godini potpisan je ovaj dokument, za koji smatram da je izuzetno dobar, zbog čega smo odlučili da ga ojačamo sa kooridinacionim tijelom, te da svaki potpisnik predloži po jednu osobu koja će biti odgovorna za provođenje propisa. Na taj način osigurali smo i mehanizam koji će omogućiti implementaciju ovog protokola”, proučio je ministar Garibija.

Ovom prilikom, istakao je kako trgovina ljudima, prisvojni rad i prosjačenje pogotova kada su u pitanju djeca predstavlja vrlo osjetljivo područje koje i po zakonima naše države, ali i međunarodnih konvencija zahtijeva multiresorni pristup i saradnju različitih instanci vlasti i institucija.

“Ovaj aneks predstavlja samo dopunu postojećim referalnim mehanizmima, a omogućit će kantonalnim vlastima da na odgovarajući način odgovore na potrebe djece koje su žrtve”, naglasila je šefica odjela za vladavinu prava OSCE-a Lillian Langford.

Dodala je kako prirodna ranjivost djecu čini lakim plijenom za počinitelje krivičnih djela, te da je skorašnji izvještaj Ministarstva rada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) potcrtao kako djeca u BiH učestvuju u najgorim oblicima dječijeg rada, uključujući i trgovinu ljudima, te su žrtve prislinih brakova i drugih oblika pogubne eksploatacije.

“U ovom izvještaju BiH se nalazi na nivou dva i stavljena je na nadzornu listu, a ukoliko se u budućnosti adekvatno ne suprostavi ovom problemu može ‘pasti’ na nivo tri na kojem se nalaze Sjeverna Koreja, Sudan...”, rekla je Langford.

Navela je kako se OSCE obavezao da će pružiti pomoć državama učesnicima ovih protokola te doprinijeti uspostavljanju i istraživanju mjernih instrumenata koji se trebaju koristiti za prevenciju i krivično gonjenje trgovine ljudima.

Interesi djece moraju biti priroitet, što je i u skladu sa konvencijom UN-a o pravima djeteta.

Misija OSCE u BiH snažno pozdravlja ovu inicijativu Kantona Sarajevo, jer je značajno da dijete koje je žrtva dobije adekvatnu podršku te se nadaju da će se uskoro vidjeti rezultati na ovom polju.

Pored ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, današnji Aneks Protokola potpisale su ministrice za obrazovanje, nauku i mlade, zdravstva, pravde i uprave Zineta Bogunić, Amela Sofić, Lejla Brčić, ministar unutrašnjih poslova Admir Katica, te predstavnici uprave policije MUP, Kantonalnog tužilaštva KS, Kantonalog i Općinskog suda u Sarajevu, Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći KS, te javnih ustanova „Kantonalni centar za socijalni rad" i „Odgojni centar Kantona Sarajevo".