Isplata socijalnih naknada u KS-u nije upitna, Odlukom Vlade naknade će biti i povećane

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavijestili su građane da isplata socijalnih davanja u KS-u neće biti dovedena u pitanje zbog aktuelne situacije, kao i da će naknade za korisnike socijalnih davanja biti povećane.

“Odlukom Vlade KS, Ministarstvo je poduzelo sve aktivnosti da se osnovica za obračun materijalnih i drugih davanja poveća, a što će rezultirati povećanjem svih socijalnih davanja”, naveo je na današnjoj press konferenciji Nurija Hodžić, pomoćnik za računovodstveno-finansijske poslove u pomenutom Ministarstvu.

Kao odgovor na upit građana o tome kako se prijaviti na evidenciju Biroa za zapošljavanje po prestanku radnog odnosa u trenutnim okolnostima, naveo je da se na web stranici JU “Služba za zapošljavanje KS” nalazi obavijest sa uputstvom kako to učiniti.

“Građani se mogu prijaviti na evidenciju slanjem e-maila, sa neophodnom dokumentacijom, Općinskom birou za zapošljavanje u mjestu stanovanja”, istakao je Hodžić.

Naveo je da mjesečna naknada koju isplaćuje JU “Služba za zapošljavanje”, po prestanku radnog odnosa, iznosi 377 KM, “a dužina isplate naknade definisana je dužinom predhodnog radnog staža prije prijave na Biro”.

“Nezaposleni također ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu, putem JU ‘Služba za zapošljavanje KS’”, dodao je.

Hodžić je odgovarao i na druge upite koji pristižu u Ministarstvo.

Naveo je, između ostalog, da je od proglašenja stanja prirodne i druge nesreće 18.03.2020. godine, nažalost, evidentiran porast broja nezaposlenih u Kantonu Sarajevo za 362 osobe.

Kazao je da će pandemija koronavirusa uzrokovati ogromne posljedice na finansije i privredu na globalnom nivou, kojih neće biti pošteđena ni naša država i ponovio da će Vlada KS kroz Koordinaciono tijelo za formiranje mjera zaštite i oporavka privrede u saradnji sa drugim nivoima vlasti, poduzeti sve mjere koje bude imala na raspolaganju da zaštiti radnike i privredu u Kantonu.