Iz Budžeta KS izdvaja se 200.000 KM za nabavku savremenog UZ aparata u Kabinetu za akušerstvo Opće bolnice

Vlada Kantona Sarajevo je dala saglasnost na tekst Sporazuma o finansiranju nabavke ultrazvučnog aparata novije generacije za JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš”, u svrhu unapređenja zdravstvene zaštite žena trudnica i porodilja.

Sredstva za ovu namjenu u iznosu od 200.000 KM planirana su u Budžetu KS, na poziciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Vlada KS je ovim povodom ovlastila reosornu ministricu Endu Pavić Pečenković da potpiše Sporazum.

Opća bolnica obratila se ovom ministarstvu molbom za podršku u nabavci aparata, kako bi zamijenili stari, ultrazvučni aparat u Kabinetu za akušerstvo.

U molbi su detaljno obrazložili sadržaj i opravdanost ovog projekta, te njegove ciljeve, aktivnosti i očekivane rezultate.