Kanton Sarajevo: Počela isplata septembarskih socijalnih naknada

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS obavještavaju korisnike socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo da od danas, 13.oktobra 2021. godine, mogu podići svoje naknade za mjesec septembar sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Za ove nakanade uplaćeno je 1.099.865 KM iz Budžeta KS.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.460 korisnika stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, za osposobljavanje za život i rad, kao i za refundaciju ljekarskih pregleda.