KS: Danas isplata dječijih dodataka i naknada porodiljama

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas početi isplata naknada za mjesec april korisnicima, po osnovu zaštite porodice sa djecom u Kantonu Sarajevo.


Korisnici  svoje naknade mogu preuzeti u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.


Za ovu namjenu, resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 2.049.813,57 KM.


Pomenuta sredstva su izdvojena za 10.315 korisnika prava na: dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu i jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta.