KS: Počela isplata socijalnih naknada za juni

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještavaju korisnike socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo da od danas, 13. jula 2021. godine, mogu podići svoje naknade za juni sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Ukupno je za ovu namjenu iz Budžeta KS uplaćeno 1.055.948,18 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.475 korisnika stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe, jednokratne i izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, za osposobljavanje za život i rad, kao i refundacija ljekarskih pregleda.