Ministar Garibija: Počeo unos 20.000 korisnika u jedinstveni registar

Ministarstvo rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo je u saradnji sa predstavnicima svih općina pokrenulo proces unošenja oko 20.000 korisnika u jedinstveni registar. Resorni ministar Malik Garibija ističe da su u pitanju osobe koje ostvaruju pravo na osam vrsta naknada iz oblasti zaštite porodice s djecom. Planirano je da aktivnost bude završena do juna, a korisnici će biti blagovremeno obaviješteni o svim promjenama. Prednosti za općine i Ministarstvo su višestruke.

"Kako smo i najavili, cilj je da u toku ove godine sve korisnike prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite imamo u jedinstvenom registru, što je važna pretpostavka za mogućnost adekvatnog planiranja, upravljanja i razvijanja socijalnih politika. Unošenje ovih osoba u jedinstveni registar, odnosno zajednički softver, znači da ćemo općinskim službama olakšati i ubrzati posao, te čitav proces značajno pojeftiniti, učiniti učinkovitijim i preglednijim. Pored ovih približno 20.000 korisnika, postoje i hiljade drugih korisnika za koje je planirano da do kraja godine budu uneseni u jedinstveni registar. Trenutno radimo i na mapiranju svih prava i usluga u okviru našeg resora, što će nam pomoći da lakše identificiramo i na jedno mjesto okupimo sve korisnike", pojašnjava ministar Garibija.

Korisnici prava iz oblasti zaštite porodice s djecom su svi primaoci dječijeg dodatka, uvećanog dječijeg dodatka, zdravstvene zaštite djeteta, naknade umjesto plate majkama u radnom odnosu, novčane pomoći majkama koje nisu u radnom odnosu, jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta, pomoći u prehrani majke ili djeteta, te roditelji koji ostvaruju pravo na subvencioniranje obdaništa za svoju djecu. Sve ove usluge će u narednom periodu biti upravljane sa jedinstvenog softvera olakšavajući rad između različitih instanci vlasti. Usvajanjem Nacrta zakona o podršci porodice s djecom ovakva aktivnost je dobila na dodatnoj važnosti jer je tim propisom predviđeno da bi finansiranje dječijeg dodatka moglo preći na nivo Federacije. Ukoliko do usvajanja konačnog prijedloga proces bude završen, stvaraju se uslovi za nesmetanu tranziciju, kako korisnici ne bi trpili posljedice eventualnih promjena.

"Socijalna zaštita je zajednička nadležnost Federacije i kantona u smislu donošenja propisa, dok se operativne aktivnosti provode zajednički i sa općinama. Moram istaći da je saradnja sarajevskih općina sa Ministarstvom ključna za pozitivan ishod ovog projekta i da je za sada besprijekorna, te da smo cijeloj priči pristupili timski. Održani su sastanci sa pomoćnicima načelnika iz oblasti socijalne zaštite, kao i sa općinskim uposlenicima koji najdirektnije rade na procesu. Zajednički je dogovoren plan aktivnosti i već se krenulo u realizaciju", poručuje ministar Garibija.