Ministrica Pavić-Pečenković potpisala ugovore o dodjeli sredstava za rad Udruženja "Dajte nam šansu" i Unije civilnih žrtava rata KS

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić-Pečenković potpisala je danas ugovore sa predsjednicom Udruženja porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju "Dajte nam šansu" Ines Kavalec i generalnim sekretarom Udruženja "Unija civilnih žrtava rata KS" Muzaferom Teskeredžićem, kojim su iz ovogodišnjeg Budžeta  dodijeljena sredstava za rad tih udruženja.

 "Na osnovu zaključka Skupštine i Programa utroška sredstava Ministarstva za ovu godinu, 100.000 KM je  dodijeljeno Udruženju 'Dajte nam šansu', a 76.200 KM Uniji civilnih žrtava rata KS. Sredstva su raspoređena sa budžetske pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama-'Socijalni projekti i inkluzija sa ranom intervencijom', čime ovo Ministarstvo i Vlada KS nastavljaju pružati podršku djelovanju ovih udruženja", izjavila je resorna ministrica Pavić-Pečenković.

Kako je istaknuto, dva servisna centra Udruženja "Dajte nam šansu" su trenutno  jedini pružatelji besplatnih socijalnih usluga za 920 porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju na području Kantona Sarajevo, a kojima je neophodna ta vrsta usluge i pomoći.

"Ovo je jedan ozbiljan ulaz ka tome da se  u sistemu nađu usluge socijalnog karaktera koje su neophodne za ove porodice, odnosno temelj da bismo podržali porodice i dali im bar približnu mogućnost za kvalitetan život kakav žive tipične porodice. Moram reći da, napokon, lagodnije radimo i živimo, kada znamo da uz sebe imamo  Vladu koja razumije ono što radimo kao i da smo preuzeli ozbiljan dio posla sistema, te da će nas konačno prepoznati kao produženu ruku", istakla je ovom prilikom Kavalec.

Kada je riječ o Uniji civilnih žrtava rata, ona predstavlja krovnu organizaciju pomenute populacije u našem Kantonu.

" Osnovana je 1996. godine, nakon protekle agresije, a pravni je slijednik Saveza civilnih žrtava rata grada Sarajeva. Glavna misija Unije je permanentna borba za sistemsku zaštitu, kao i pružanje pomoći civilnim žrtvama rata. Imamo više od 2.000 aktivnih članova, a registrovanih više od 3.500", istakao je Teskeredžić.

Naveo je, između ostalog, da Unija trenutno implementira nekoliko projekata, među kojima je gradnja spomen-obilježja civilnim žrtvama rata. Involvirana je i u donošenje Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata FBiH, a nosilac je i aktivnosti obilježavanja godišnjica pogibije civila Sarajeva u periodu 1992-1995. godina.