Ministrica Pavić Pečenković u studijskoj posjeti Rimu

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić Pečenković boravi u studijskoj posjeti u Rimu zajedno sa predstavnicima institucija socijalne zaštite i upravljanja migracijama Italiji, u okviru projekta kojeg finansira Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije, a kojeg organizuju Međunarodna organizacija za migracije (IOM BiH) i UNICEF Bosna i Hercegovina.

Posjeta je upriličena sa ciljem jačanja kapaciteta BiH institucija socijalne zaštite i upravljanja migracijama koje su direktno uključene u zaštitu djece migranata bez pratnje i djece razdvojene od roditelja.

Razmjena iskustava sa relevantnim institucijama u Italiji, omogućiti će zvaničnicima iz Bosne i Hercegovine da se upoznaju sa dobrim praksama u pogledu zakonodavstva, upravljanja smještajnim kapacitetima, mjerama zaštite i praksi integracije kada su u pitanju djeca migranti bez pratnje i djeca razdvojena od roditelja.