Naknade za civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo

Civilne žrtve rata sa područja Kantona Sarajevo danas će u poslijepodnevnim satima moći podići svoje aprilske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Pomenute naknade ostvarilo je 3.684 osoba sa statusom civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS uplatilo je za ovu namjenu sredstava u iznosu od 1.158.929,96 KM.