Naknade za korisnike sa statusom civinih žrtava rata mogu se podići danas

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještavaju korisnike sa statusom civilnih žrtava rata sa područja Kantona Sarajevo da danas svoje aprilske naknade mogu podići u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Inače, pravo na ovu naknadu u Kantonu Sarajevo ostvarilo je 3.465 korisnika.

Za ovu namjenu sa pozicije resornog ministarstva isplaćeno je 1.111.050,62 KM.