Nastavak uklanjanja arhitektonskih barijera i u ovoj godini

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Ivana Prvulović i ministrica za odgoj i obrazovanje Naida Hota-Muminović posjetili su Srednju elektrotehničku školu gdje su održali sastanak sa direktorom Farukom Kurtovićem i roditeljima Seida Gilića, odličnog učenika čija je velika želja da pohađa ovu školu.


No, kako se radi o djetetu sa poteškoćama u kretanju, potrebno je ukloniti arhitektonske barijere na objektu škole - izgraditi pristupnu rampu, ugraditi lift i formirati prilagođeni toalet za osobe sa invaliditetom.


Vlada KS je 2019. godine u saradnji sa Razvojnim programom ujedinjenih nacija (UNDP) pokrenula projekt uklanjanja arhitektonskih barijera za osobe sa poteškoćama u kretanju, kojim su obuhvaćena 44 javna objekta iz oblasti školstva, zdravstva, socijalne zaštite i javnih servisa.


Premijer Forto rekao je da je ovo jedan od najboljih projekata čija realizacija se nastavlja i u ovoj godini.


"Projekt nastavljamo realizirati kako za Seida, tako i za svu drugu djecu sa izazovima u kretanju. Opšta pristupačnost osobama sa teškoćama u kretanju u sve javne ustanove, uključujući i škole, naša je obaveza. Održali smo sastanak sa Seidovim roditeljima i direktorom škole i pokrenuli rješavanje ovog pitanja", rekao je premijer Forto.


Ministrica Prvulović navela je da su do sada građevinske intervencije izvršene na 14 javnih objekata, te da su u toku radovi na sedam objekata. U toku je tenderska procedura za odabir izvođača radova na dodatna tri objekta na kojima će radovi početi u martu. Do kraja 2022. godine planiran je završetak radova na 28 objekata.


"Olakšan pristup objektima za osobe sa poteškoćama u kretanju u svim javnim objektima u Kantonu Sarajevo je ideal kojem težimo. Arhitektonska barijera ne smije biti barijera da dijete sa invaliditetom upiše željenu školu", rekla je ministrica Prvulović.


Ministrica Hota-Muminović rekla je da se ovim, korak po korak, približavamo standardima po kojima će sve škole imati osiguran pristup i školski prostor za sve, uključujući i osobe sa teškoćama u kretanju.


"Sramota je da 25 godina poslije rata to još nije postao standard, ali nije nikakvo iznenađenje s obzirom na vrlo sporadična i oskudna ulaganja u obrazovanje. Sljedećih par godina pravi su test za sve nas kako ćemo se ponašati prema ljudima koji stalno nailaze na prepreke. Za Seida, učenika 9. razreda, sad smo tu i skupa sa njegovim divnim roditeljima srušit ćemo ovu prepreku", rekla je ministrica Hota-Muminović.